DZC '68NieuwsOverige nieuwsJudith Koster stopt als bestuurslid

Judith Koster stopt als bestuurslid

In de Algemene Ledenvergadering van november vorig jaar is Judith Koster benoemd als bestuurslid. Hierbij is de restrictie gemaakt dat zij een tijdje mee zou lopen met het bestuur om daarna de definitieve keuze te maken voor een bestuursfunctie. Judith heeft hier dus niet voor gekozen en het waarom vindt u in haar volgende persoonlijke relaas.
Toen ik afgelopen oktober voor de 2e keer gevraagd werd om in het bestuur plaats te nemen heb ik dit gedaan met de voorwaarde om eerst een aantal maanden mee te lopen om te kijken of het iets voor mij zou zijn. Hierna zou ik besluiten of ik wel of niet definitief toe zou treden tot het bestuur van DZC'68.

Mijn ervaringen met het bestuur en management zijn erg positief. De werkzaamheden en het takenpakket vanuit het bestuur geven mij echter onvoldoende energie om hier mee verder te gaan. Ik ben ooit mijn vrijwilligerswerk voor DZC begonnen als coördinator van de (Abel) Champions League en dit heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. Ook de jaren daarna, toen ik als leider (teammanager) bij de teams van Emma en Sander betrokken was, heb ik altijd veel plezier en voldoening gehaald uit hetgeen ik voor hun teams kon doen. Al die jaren had ik ook het gevoel een toegevoegde waarde te hebben gehad.

Nu, bij het bestuur, merk ik dat de werkzaamheden van het bestuur mij minder energie en voldoening geven. Er is onvoldoende match tussen de werkzaamheden die van een bestuurslid verwacht worden en hoe ik als persoon in elkaar zit. Het komt erop neer dat ik mij beter kan vinden in een uitvoerende / coördinerende rol dan in een ‘grote-lijnen-uitzetten’, beleidsbepalende rol. Ook het naar buiten treden als bestuurslid vind ik moeilijk en ik voel mij in die rol ook niet comfortabel. Helaas moet ik dus voor mijzelf concluderen dat ik in een bestuursfunctie niet in mijn kracht sta en dat ik na deze proefperiode heb besloten niet toe te treden tot het bestuur.

Wel wil ik het bestuur en management bedanken voor het warme welkom en de korte samenwerking. We komen elkaar in de toekomst ongetwijfeld wel weer ergens tegen bij DZC !

Hartelijke groet,
Judith Koster

Naschrift bestuur.

Het voornoemde spreekt voor zich en het bestuur heeft hier met spijt en respect kennis van genomen. De maanden dat Judith met ons en voor ons heeft gewerkt, hebben wij als zeer plezierig ervaren en wij danken haar hartelijk voor haar aanwezigheid bij de diverse vergaderingen en haar bijdragen daaraan. Wij zijn blij dat Judith heeft aangegeven dat zij niet voor DZCverloren is en dat zij misschien in een andere functie terugkomt. Graag, wij kunnen haar ervaring, expertise en inzet goed gebruiken. Voornoemde laat onverlet dat het bestuur nu weer bestaat uit vier personen en dat is één of twee personen te weinig. Wij moeten op zoek naar nieuwe bestuurders en hopen dat niet alleen te doen. Voelt u dus wat voor een bestuursfunctie of weet u iemand die daar geschikt voor zou zijn, laat het
ons dan weten. Bij voorbaat dank !!

Met hartelijke groet.
namens het bestuur,

Egenius Lodewijks