DZC '68 › Lid worden

Lid worden

*
*
  
*
*
*
*
*
*

Inschrijving als / historie gegevens.


*
*
  
*
*

Inschrijving als / historie gegevens.


*
*
*

Toestemmingsverklaring gebruik foto’s en beeldmateriaal


Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten, bijeenkomsten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van activiteiten en teams op onze website en social media (facebook, instagram, twitter) plaatsen.


*
  

Inschrijving vrijwilliger DZC’68


Het sociale gebeuren en de sportiviteit staan hoog in het vaandel van DZC'68. Lidmaatschap van DZC betekent niet alleen het sporten en het betalen van de contributie, maar ook dat leden en ouders van jeugdleden zich inzetten voor de club. DZC'68 is een grote vereniging met ongeveer 85 teams. Het is daarom niet mogelijk om voor alle teams vanuit de vereniging trainers, leiders en grensrechters te leveren. Ook van ouders wordt hierin een bijdrage verwacht. DZC'68 faciliteert hierin zoveel mogelijk.


Zo zorgen we er samen voor dat de kinderen kunnen sporten en een fijne tijd hebben bij de vereniging. Naast vrijwilligers op het veld zijn er vrijwilligers die aan de zijlijn taken verrichten. Veel taken zijn goed in deeltijd te doen met meerdere vrijwilligers. Mogelijkheid om mee te lopen, om kennis te maken met het vrijwilligerswerk is er altijd. Niet alleen voor onze vereniging zijn vrijwilligers van onschatbare waarde, ook voor uzelf kan vrijwilligerswerk veel voldoening geven. Het plezier, de vriendschappelijke contacten met collega-vrijwilligers en daarnaast de waardering zijn een grote drijfveer voor de huidige vrijwilligers. Klik op de link vacatures om de openstaande vacatures in te zien. Graag willen wij u welkom heten binnen onze vereniging.


*
  

*
  • U geeft toestemming om de vermelde persoonsgegevens te gebruiken voor het maken van een spelerspas en deze in haar verenigingsadministratie te bewaren;

  • U verklaart bovengenoemde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

  • U bevestigt deze verklaring door een vinkje te plaatsen in het Ja ik ga akkoord vakje onderaan dit formulier. Daarna kunt u uw aanmelding verzenden. U krijgt zo spoedig mogelijk na verzending nadere informatie van één van onze coördinatoren of van de ledenadministratie over de verdere gang van zaken..

Akkoordverklaring *


  • LET OP: Ingeval de aangemelde persoon op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring door een ouder of voogd ondertekend te worden.

  • DZC’68 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy verklaring DZC’68 willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

  • DZC’68 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  • De Privacy verklaring vindt u op onze website Privacy- cookieverklaring

*