DZC '68DZC'68Info › Disclaimer

Disclaimer

DZC'68 streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt DZC'68 echter niet, noch kan DZC'68 hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan DZC'68 zijn verstrekt.

DZC'68 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij DZC'68 of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan DZC'68 .

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op: info@dzc68.nl

DZC'68
Sportweg 6
7006 GJ Doetinchem

Laatste update: 24-05-2018