DZC '68DZC'68Lidmaatschap › Contributies

Contributies 2018-2019

Lidsoort
Senior
Junior
Pupil
Mini's
Alleen trainen


30+ / 35+ / 45+
Walking Football


Sport en Spel


Niet-spelend


Kledingbijdrage
Inschrijfkosten
Overschrijfkosten

Per kwartaal
€ 76,50
€ 63,00
€ 58,50
€ 42,00
€ 28,65


€ 31,50


€ 31,50


Per jaar
€ 32,50


€ 31,00
€ 5,50
€ 10,50

 
De contributie wordt geïnd in de volgende perioden:

  • 3e kwartaal: eind juli
  • 4e kwartaal: eind september
  • 1e kwartaal: eind december
  • 2e kwartaal: eind maart

De kledingbijdrage bedraagt € 31,00 per jaar en wordt in juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen geïnd. Voor nieuwe leden wordt € 5,50 aan inschrijfkosten in rekening gebracht. Leden die overkomen van een andere vereniging betalen € 10,50 overschrijvingskosten.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Frans Kamperman
f.kamperman@dzc68.nl
06 - 19 06 96 80