DZC '68 › Afmeldformulier

Afmelden

*
*
*
*
*
*

Akkoordverklaring *


  • LET OP: Ingeval de aangemelde persoon op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring door een ouder of voogd ondertekend te worden.

  • DZCвЂ68 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy verklaring DZCвЂ68 willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

  • DZCвЂ68 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  • De Privacy verklaring vindt u op onze website Privacy- cookieverklaring

*
* = Verplicht veld