DZC '68DZC'68AlgemeenVoetbal.nl › Advies DZC'68

Advies DZC'68 voetbal.nl app

Zet de zichtbaarheid van de pasfoto zoveel mogelijk op “Beperkt” of “Normaal

  • Bij “Afgeschermd” is er niets te zien van foto en naam, nadat het wedstrijdformulier is afgewerkt. Ook kan er niet op jou gestemd worden voor Player of the Match.
  • Bij “Beperkt” is nadat het wedstrijdformulier is afgewerkt alleen de naam nog zichtbaar
  • Bij “Normaal” zijn nadat het wedstrijdformulier is afgewerkt de naam èn foto nog zichtbaar

Jonger dan 16 jaar:

Ben jij jonger dan 16 jaar en wil je graag je persoonlijke instellingen in de app wijzigen? Op deze pagina leggen we uit hoe persoonlijke gegevens van kinderen van onder 16 jaar in de app gewijzigd kunnen worden. Want hiervoor dient de speler jonger dan 16, de ouder van de speler én de club iets te doen. We leggen je op deze pagina uit hoe het werkt. Gegevens zoals voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht kunnen (en konden) niet in de app gewijzigd worden. Bij persoonlijke gegevens die je wél in de app kunt wijzigen hebben we het over:

  • Spelerspasfoto
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • Zichtbaarheid in de app
  • E-mailvoorkeuren

Eerst een korte uitleg waarom kinderen jonger dan 16 jaar de persoonlijke gegevens niet gewoon zelf meer mogen wijzigen. Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Die stelt dat kinderen tot 16 jaar niet zelf mogen aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. En dit geldt dus ook voor de persoonlijke instellingen van kinderen onder 16 in de app die je voor jouw sport gebruikt. Wie kan deze gegevens in de app dan wel wijzigen? Wat betekent dit voor spelers die jonger zijn dan 16 jaar? En wat betekent dit voor ouders van deze jongeren en voor de sportvereniging? Hieronder extra toelichting:

Jonger dan 16 jaar: wel inzien, niet wijzigen

Leden die jonger zijn dan 16 jaar kunnen vanaf nu niet meer zelf hun persoonlijke gegevens wijzigen. Zij kunnen deze persoonlijke gegevens nog wel inzien. Hoe zorg je er als jongere van onder 16 jaar nu voor dat de persoonlijke gegevens gewijzigd worden? Dit gaat via de ouders/voogd. Kortom, ben je jonger dan 16 jaar en wil je graag persoonlijke instellingen wijzigen in de app dan dien je aan je ouders te vragen of zij dit in de app willen doen. De ouders/voogd kunnen persoonlijke gegevens van jongeren onder 16 jaar in de app aanpassen. In de volgende alinea hierover meer uitleg.

Ouders/voogd: gegevens inzien én wijzigen

Ouders of de voogd van kinderen van jonger dan 16 jaar, kunnen de persoonlijke gegevens in de app wijzigen. Hoe werkt dit?

Ouders dienen in de app in te loggen met hun eigen e-mailadres (niet het e-mailadres van het kind)

Belangrijk is dat het e-mailadres van de ouder in de ledenadministratie van de vereniging staat geregistreerd.
Vanuit die ledenadministratie wordt namelijk herkend dat het de ouder van een kind betreft zodat vervolgens persoonlijke gegevens in de app gewijzigd kunnen worden. Kortom, geef als ouder aan de ledenadministratie van de club door dat het e-mailadres geregistreerd dient te worden bij de gegevens van het betreffende kind.
Zodra het e-mailadres van de ouder bij de club geregistreerd staat, kun je als ouder na het inloggen kiezen voor welk kind je persoonlijke gegevens wilt wijzigen. Er komt simpelweg een menu bij in de app: 'Mijn kinderen'. Daar wijzig je de persoonlijke instellingen van één of meerdere kinderen. 

Zorg dat jouw foto op tijd op de app staat!