DZC '68DZC'68Lidmaatschap › Kleding

Kleding

Informatie over team- en andere DZC'68 kleding

Aan alle team-leiders, vrijwiligers en overige DZC'68-ers,
DZC'68 kiest ervoor om alle spelers en zoveel mogelijk vrijwilligers te kleden voor een goede en uniforme uitstraling van de club. Je draagt kleding VAN de club VOOR de club. Daarmee is alle DZC'68 kleding een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Regelmatig zijn er vragen over de gang van zaken rondom de kleding. We hopen hieronder op veel van die vragen een antwoord te kunnen geven.

Hoe werkt het
Elk spelend DZC'68-lid betaald jaarlijks een kledingbijdrage. De hoogte hiervan wordt in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Vrijwilligers en niet-spelende leden betalen geen kledingbijdrage.

Wedstrijdkleding
Alle spelende leden krijgen van DZC’68 een wedstrijdtenue in bruikleen, dit bestaat uit een wedstrijdshirt, wedstrijdshort en een paar wedstrijdkousen. De leider van een team is verantwoordelijk voor het beheer van de team-kleding. Hij of zij regelt uitgifte en inname van de kleding binnen zijn/haar team. Ook regelt hij/zij dat de kleding gewassen wordt na elke wedstrijd, bij voorkeur via een roulatieschema. Uiteraard zijn alle spelers medeverantwoordelijk voor het correct omgaan met de kleding.

De kleding coördinator is voor elke leider het aanspreekpunt voor alle zaken betreffende de teamkleding. Jaarlijks wordt aan het eind van het voetbalseizoen alle kleding ingenomen ter controle en weer uitgereikt aan de (volgende) leider. Ook schades en vermissing kunnen via de leider gemeld worden.

Shirts en broeken worden zo veel mogelijk na 3 jaar vervangen, kousen, indien noodzakelijk, al na een jaar. De oudste kleding wordt als eerste vervangen. Na ongeveer 3 seizoenen is zo de cirkel rond en alle teamkleding vervangen. Dit gebeurt op volgorde van aanschafdatum (oudste kleding wordt als eerste vervangen). Er is een kleding regelement van kracht die via een link onderaan deze pagina beschikbaar is.

Bij teams waarvoor een team- of shirtsponsor is kan hiervan worden afgeweken afhankelijk van de wensen van de sponsor. In principe lopen de sponsorcontracten echter ook altijd 3 jaar.

Ook bij Sponsoring is de kleding van DZC'68 en wordt die in bruikleen gegeven aan de spelers, begeleiding en/of andere vrijwilligers. Bij sponsoring waarbij een (bedrijfs-) logo op de kleding komt geldt dat dit altijd via de sponsorcommissie verloopt.

Hoe werkt het NIET
DZC’68 hecht veel waarde aan de uitstraling van alle teams en verwacht daarom van haar leden dat men zuinig en fatsoenlijk met de kleding omgaat. Kleine beschadigingen moeten zelf worden hersteld, kleding dient schoon en heel te zijn.

Kleding is geen eigendom van spelers, sponsors of leiders maar blijft altijd van DZC’68 en wordt in bruikleen gegeven.

Het dragen van de wedstrijdkleding tijdens trainingen en buiten wedstrijd-gerelateerde activiteiten is verboden. Ook het dragen van wedstrijdkousen op de training is verboden.

Het is niet mogelijk via de materiaal-uitgifte kleding te krijgen. Inleveren en afhalen gebeurt alleen op afspraak en via de leider van het team.

DZC’68 kledinglijn
DZC’68 heeft samen met de kledingleverancier een speciale DZC’68 kledinglijn uitgezocht. Deze kledinglijn is uitsluitend verkrijgbaar via de webshop.

DZC'68 heeft voor twee uitvoeringen gekozen. Voor spelers een royalblue jack/top met een marine blauwe broek en voor de technische staf helemaal in het marine. Het is straks mogelijk om diverse typen broeken met een jack of top te combineren. Ook is het mogelijk om DZC-trainingskleding aan te schaffen. Ook hier is weer een onderscheid gemaakt tussen spelers en technische staf (spelers = royalblue of wit en technische staf = marine blauw). Natuurlijk is er ook gedacht aan onze dames!

Het staat iedereen vrij om zelf een trainingspak, sporttas of trainingskleding elders aan te schaffen zolang er geen sprake is van (sponsor-)logo’s; Men mist dan natuurlijk wel het DZC'68-logo (beschermd) en de DZC'68-uitstraling van de kleding (en dus van het team).

Er is geen sprake van dat selectieteams automatisch worden voorzien van trainingspakken, ook begeleiding niet. Hieraan moet namelijk altijd een sponsorovereenkomst ten grondslag liggen; ook is het niet zo dat er voor selectieteams een ander beleid zou zijn dan voor de overige teams.

Trainingspakken voor teams en team-begeleiding worden niet standaard geleverd. Voor de teams waarvoor er gesponsorde kleding is is dit vaak inclusief de pakken voor de begeleiding. Trainers, leiders en vrijwilligers betalen immers ook geen kledingbijdrage.

Inname en uitgifte
Na afloop van het voetbalseizoen wordt alle door DZC'68 beschikbaar gestelde kleding door de teamleiders en andere vrijwilligers ingeleverd ter inventarisatie en inspectie. Elke shirt, broek en de kousen zijn vastgelegd in een centrale administratie. Kleding wordt vervolgens weer uitgegeven aan de leiders van de nieuwe teams. Met de acceptatie van de kleding gaat men automatisch akkoord met het Kleding regelement.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard team-sets, afgestemd op de leeftijdscategorie van het team. Uitzonderingen in maten e.d. kunnen door de teamleider worden gemeld. Per team wordt de uitgegeven kleding bijgehouden, inclusief de uitzonderingen en eventuele manco’s.

Gedurende het seizoen kunnen vermissingen, beschadigingen en andere gebreken door de teamleider bij de kleding coördinator gemeld worden. Er wordt voor gebreken een passende oplossing gezocht. Bij herhaling kan het team (de leider!) de eventuele kosten doorberekend krijgen.

De Webshop
In de webshop vindt u een, door All Sportswear en DZC'68 uitgekozen, uitgebreid kledingaanbod. Varierend van traininspakken, sporttassen, trainingskleding, jassen etc. Deze DZC'68 kledinglijn kan voor een klein bedrag meer worden voorzien van rugnummers en/of naam. 

De webshop is te bereiken via deze link en via de hoofdpagina van de website van DZC'68.
DZC’68 houdt aan de bestelde kleding zelf een bescheiden bedragje over, dus met aanschaf van DZC'68 kleding steunt men ook nog eens de club. DZC’68 heeft zich juist langdurig (6 jaar!) willen binden aan een leverancier om een consistent kledingbeleid te kunnen voeren.

All Sportswear de kledingleverancier van DZC'68
DZC’68 heeft alleen met leverancier All Sportswear te Doetinchem een kledingcontract afgesloten. Het dragen van andere sponsorkleding welke niet is verkregen door een contract met DZC’68 en voorzien van een bedrijfslogo is tijdens officiële aangelegenheden van DZC’68 daarom niet toegestaan.

 

Ten slotte
Ondanks alle goede bedoelingen blijven er uitzonderingen voorkomen en zullen er hier en daar zaken niet naar wens zijn. Maar het kledingbeleid van DZC’68 zijn we met z’n allen! 

Aan verdere verbeteringen wordt natuurlijk gewerkt. Voor commentaar, tips en andere kledingzaken kunt u altijd het e-mail adres kleding@dzc68.nl gebruiken.