DZC '68DZC'68Algemeen › Oranje Fonds

Oranje(fonds) boven!

Zoals vorig jaar al gemeld is hebben we in de aanloop naar onze nieuwbouw goed gekeken naar de fondsen die onze multifunctionele accommodatie wilden ondersteunen. Het snelle en positieve nieuws wat we daarna konden melden was dat het Oranjefonds een flinke duit in het zakje kon doen.
Tijd om dit fonds eens positief in het zonnetje te zetten:
Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door hun steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen:

Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen, zoals de bouw van een gemeenschapshuis of investeert  in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting tussen jong en oud, of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp. (Bron: Oranjefonds.nl).

Door de steun van het Oranjefonds wordt het onze mooie club DZC68 mogelijk gemaakt naast het aanbieden van onze reguliere activiteiten rondom voetbal ons clubhuis ook in te zetten voor sociale trajecten als @samendoetinchem waarbij sociaal zwakkere doelgroepen op ons prachtige Sportpark Zuid elkaar treffen waarbij koken, sporten, ontmoeten en verbinden centraal staan en waar ons nieuwe clubhuis een centrale rol vervuld.

Maar waar ook clienten van Gaafwerk sinds vorige week dagelijks een stukje dagbesteding vervullen en elkaar ontmoeten.
Daarnaast hebben inmiddels vele andere partijen hun plekje hebben gevonden in onze accommodatie.

Mede door de grote bijdrage van het Oranjefonds hebben we onze Accommodatie multi-functioneel kunnen ontwerpen en inrichten en zijn we nu hard op weg om 7 dagen per week 16 uur per dag open te zijn voor vele (doel)groepen in onze samenleving. Een gegeven waar we als club DZC’68 trots op (mogen) zijn en waar het prettig is dat hiervoor steun geleverd kan worden uit fondsen uit de samenleving. Zonder hen is dit voor een vrijwilligersorganisatie bijna niet te doen.

Voor meer informatie over het Oranjefonds verwijs ik jullie naar:
www.oranjefonds.nl
www.facebook.com/Oranjefonds

Voor DZC’68 geldt: Een leven lang DZC is weer een stukje werkelijkheid geworden.
Mede door het Oranje(fonds) boven! We zijn hen zeer erkentelijk.

Namens het bestuur.