DZC '68 › Inschrijven multisport

Inschrijven sportZ

Om voetballend lid van DZC'68 te worden, klik hier

*
*
  
*
*
*
*
*
*

Inschrijving als / historie gegevens.


*
  
*
*

Inschrijving als / historie gegevens.


*
*
*
  • LET OP: Ingeval de aangemelde persoon op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring door een ouder of voogd ondertekend te worden.

  • U geeft toestemming om de vermelde persoonsgegevens te gebruiken voor het maken van een spelerspas en deze in haar verenigingsadministratie te bewaren;

  • U verklaart bovengenoemde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

  • DZC’68 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy verklaring DZC’68 willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

  • DZC’68 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  • De Privacy verklaring vindt u op onze website Privacy- cookieverklaring

  • U bevestigt deze verklaring door een vinkje te plaatsen in het Ja ik ga akkoord vakje onderaan dit formulier. Daarna kunt u uw aanmelding verzenden. U krijgt zo spoedig mogelijk na verzending nadere informatie van één van onze coördinatoren of van de ledenadministratie over de verdere gang van zaken..
*