DZC '68NieuwsOverige nieuwsVOG Bij DZC'68

VOG Bij DZC'68

Bij DZC’68 vinden wij een veilig en prettig sportklimaat erg belangrijk! Dit doen we op verschillende wijzen, onder meer door respectvol met elkaar om te gaan en positief te coachen op en langs het veld. Een ander aspect van een veilig en prettig sportklimaat is dat we aan alle personen die bij DZC’68 omgaan met jeugd en/of jongeren vragen een VOG te overleggen.
Een VOG heet in de volksmond ook wel ‘bewijs van goed gedrag’ en is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de vrijwilliger geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarigen. Naast het inleveren van een VOG vragen we ook of diegene specifieke gedragsregels ondertekent.

Afgelopen seizoen is een start gemaakt met het aanvragen van VOG’s. Veel trainers/leiders/scheidsrechters hebben in de loop van het seizoen een VOG ingeleverd en de gedragsregels ondertekend. 

Vanaf de start van volgend seizoen stellen we het verplicht voor onze trainers, leiders en vrijwilligers die omgang hebben met minderjarige leden om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen.

Wanneer er geen VOG ingeleverd wordt betekent dat de betreffende vrijwilliger zijn/haar functie niet kan uitoefenen. 

Een VOG wordt aangevraagd voor een periode van 3 jaar en is kosteloos voor de vrijwilliger en de vereniging.

Voor meer informatie zie VOG website of neem contact op met de coördinator VOG via de mail: coordinator-vog@dzc.nl