DZC '68NieuwsOverige nieuwsUpdate van het bestuur

Update van het bestuur

Middels een kort nieuwsbericht houdt het bestuur u op de hoogte over waar het zich mee bezig heeft gehouden de afgelopen tijd.
Leeg clubhuis, lege velden en helemaal geen activiteiten op Sportpark Zuid. Een bijzondere situatie voor deze tijd van het jaar. Half maart was er nog enige hoop dat de maatregelen voor de sport ‘tijdelijk’ zouden zijn en dat er dit seizoen misschien nog wel gevoetbald zou kunnen worden. Na 31 maart is het duidelijk: de competitie wordt niet hervat. Dit betekent dat er dit seizoen geen eindstanden komen en er dus geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen, 2020 – 2021, start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.

Wel heb ik de behoefte als penningmeester, namens het bestuur, nog eens uit te leggen waarom we als bestuur hebben besloten de contributie voor het 2e kwartaal 2020 wel te innen, ondanks het gegeven dat je er dit kwartaal geen sport voor terug krijgt.

Ten eerste heeft het bestuur een afspraak gemaakt met de Algemene Ledenvergadering van DZC’68 om de jaarlijks verschuldigde contributie per kwartaal in rekening te brengen bij de leden om zodoende de lasten bij de leden evenredig over het jaar uit te smeren.

Deze inkomsten moeten onder meer de vaste lasten van de vereniging afdekken. Je moet dan denken aan rente en aflossing van de hypotheek, de onroerendzaakbelasting, de waterschapsbelasting, de verzekeringen, de huur van de velden, enz. enz. Allemaal uitgaven die ondanks het niet voetballen gewoon doorgaan. Wellicht soms uitgesteld, maar uiteindelijk komt de rekening. Ja, de overheid komt in sommige gevallen de verenigingen tegemoet, echter niets is hier nog zeker in. Het niet behalen van de kantineomzet is vooralsnog voor de overheid geen reden om dat te compenseren.

In deze onzekere tijd heeft het bestuur dus besloten de contributie te innen om zodoende aan de verenigingsverplichtingen te kunnen voldoen, zodat we er nog zijn, als er wel weer gevoetbald mag worden. Uiteraard zullen we jullie in november tijdens onze Algemene Ledenvergadering laten zien hoe er met deze contributie is omgegaan.

Tot slot merk ik op dat we als bestuur en managers ook niet ‘fysiek’ kunnen vergaderen zoals we anders doen. Gelukkig is er veel contact via mail, WhatsApp, telefoon en wordt er vergaderd via Skype. Heel mooi om te zien dat onze managers niet stil zitten. Er zijn en worden verschillende leuke acties georganiseerd en ook op social media zien we veel betrokkenheid van leden en vrijwilligers.

We missen jullie allemaal! Blijf gezond, let op elkaar en we zien elkaar snel! #samensterk!

Hartelijke groet,

namens het bestuur,

Cock Oudijk