DZC '68NieuwsOverige nieuwsUpdate van het bestuur

Update van het bestuur

Middels een kort nieuwsbericht houdt het bestuur u op de hoogte over waar het zich mee bezig heeft gehouden in de afgelopen maand januari.
Het jaar is goed gestart met de nieuwjaarsreceptie! Als bestuur evalueren we deze altijd in de daaropvolgende vergadering. Conclusie: prima opzet en heel goed verlopen! Vrijwilligers van het jaar en leden van verdienste zijn goed in het zonnetje gezet! Het aansluitende Snert tournooi was een groot succes met maar liefst 28 deelnemende teams!

Zoals iedere maand worden de financiën besproken. In januari zijn de realisatiecijfers van het eerste half jaar bekend. Komen deze overeen met de begroting? Is het nodig aanpassingen te doen? Deze cijfers zijn ook in het overleg met de managers besproken en de het eerste half jaar is goed verlopen, zowel wat betreft inkomsten als uitgaven.

In januari is ook de laatste vergadering geweest van het stichtingsbestuur gezamenlijk met het bestuur van de vereniging. Zoals aangegeven op de ALV van november 2019 is niet meer nodig om voor de stichting een apart bestuur te hebben. De overgebleven punten (oa onderhoud) staan nu op de actielijst van het bestuur. Goed om te melden is dat Gerben van Hardeveld, Hans Siebes en Marianne Kock zich bereid hebben verklaard om als klankbordgroep te willen optreden en gevraagd en ongevraagd het verenigingsbestuur van advies voorzien aangaande onze accomodatie.

 In het overleg van bestuur en managers hebben de managers inzicht  gegeven in de stand van zaken van hun jaarplannen. Wat is er al gerealiseerd dit jaar (heel veel!!!) en waar ligt de komende maanden de aandacht nog op? Ook is met iedere manager afzonderlijk het voortgangsgesprek  gevoerd.

Er zijn gesprekken geweest met de gemeente (BuHa) over het vervangen van het kunstgras van veld 1. De komende maanden zal dit een vervolg krijgen. Volgens de planning zullen de werkzaamheden starten medio mei/juni 2020.

De wens om een multicourt te realiseren is er al veel langer. De realisatie hiervan komt steeds dichterbij!!We zijn nu aan het onderzoeken of we dit gelijktijdig kunnen doen met de vervanging van de toplaag van veld 1. We houden je op de hoogte.