DZC '68NieuwsOverige nieuwsRabobank Graafschap verder als partner DZC'68

Rabobank Graafschap verder als partner DZC'68

Rabobank Graafschap en DZC'68 hebben overeenstemming bereikt over een langere samenwerking. De bank zal de vereniging op diverse vlakken blijven ondersteunen met het realiseren van haar ambities. Wij zijn dan ook zeer content dat Rabobank Graafschap als partner aan DZC'68 verbonden blijft.
Rabobank Graafschap is sterk verbonden met het regionale verenigingsleven. Zij geloven in hun kracht: verenigingen zijn het cement van de maatschappij en van groot belang voor de toekomst. Daarom stelt de Rabobank Graafschap het verenigingsleven centraal. Zij focussen zich niet alleen op financieel gebied en vrijwilligersinzet, maar ook op intensieve begeleiding aan verenigingen, stichtingen en clubs om verenigingsambities in te vullen.

Rabobank Graafschap

Growing a better world together

Rabobank Graafschap
is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten zij zich in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Hoe ze dat doen
Die missie kunnen ze alleen waarmaken als ze een krachtige bank zijn die efficiënt werkt. Met hun app regel je je bankzaken overal online. Tegelijk kom je hen juist ook op veel plaatsen tegen en zijn ze betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven. Een deel van de winst investeren ze in de samenleving. Verder weg, door te zorgen dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. En dichtbij, door in heel Nederland samen buurten beter te maken.

Jij draagt hieraan bij
Als klant van de Rabobank Graafschap draag je dus automatisch bij aan een leefbare samenleving en een betere wereld. En door lid te worden, beslis je ook nog mee welke maatschappelijke initiatieven zij ondersteunen. Doe je mee? Wordt lid

Advies van Rabobank Graafschap? Bel met Tom (particulier) of Mario (zakelijk)