DZC '68NieuwsOverige nieuwsNieuws vanuit de scheidsrechterscommissie

Nieuws vanuit de scheidsrechterscommissie

Hierbij het nieuws van onze scheidsrechters commissie.

Cursussen
De bal is weer aan het rollen en het publiek is weer van harte welkom.

De start van de cursus verenigingsscheidsrechter heeft echter vertraging opgelopen. Eerst door corona en daarna liet de beoogd docent weten dat hij verhinderd was. Inmiddels informatie doorgespeeld gekregen dat Rens Bluemink vanuit de KNVB als docent op deze cursus wordt geplaatst. De vermoedelijke aftrap van de 1e theorieles zal waarschijnlijk 2 maart 2022 gaan worden. De exacte data zullen nog door Ab Brussen (Werving & Behoud van de SDO en lid van de scheidsrechterscommissie van DZC’68) aan onze cursisten doorgespeeld gaan worden.

Vanuit DZC’68 zullen er zeven (7) adspirant scheidsrechters aan deze cursus mee gaan doen. Een geweldig mooi aantal, waarvan twee (2) dames. Onderstaand een overzicht van “onze” deelnemers, namelijk (in willekeurige volgorde):
Bram de Kreek, Emiel van Beek, Rick Veldhuis, Tiara Schierboom, Marit van Haaren, Sjoerd van Haren en Twan Bischoff.
Wij wensen hun veel succes en plezier toe bij het volgen van deze cursus.
Aan de KNVB-docent zal het niet liggen!

Fluiten G-team
In de nieuwsbrief van september 2021 heb melding gemaakt van de start van het G-voetbal bij en op het complex van DZC’68.
Inmiddels van André Burgers – begeleider en aanspreekpunt voor het G-team – begrepen dat dit team KAMPIOEN is geworden in hun najaar competitie en inmiddels weer een niveau hoger is gaan spelen. Dat brengt sterkere tegenstanders met zich mee. Ook wordt er feller en harder gespeeld, want iedereen wil winnen en dat vraagt aanpassingstijd. En niet alleen van de spelers, maar ook van onze scheidsrechters.

Fluiten van het G-team vraagt een iets andere benadering, waarbij naast de gebruikelijke spelregels  - die ook voor hun gelden -  de benadering van de spelers van groot belang is. Als je ziet dat de duels te fel of te hard worden, wees dan goochem. Soms kan een afkoelingsperiode een oplossing zijn om ernstig gemeen spel of problemen te voorkomen. Schroom niet om de trainers, coaches en of aanvoerders bij je te roepen en aan te geven dat het zo niet verder kan. Ook mag je een beroep doen op het gezond verstand van de begeleiders en vragen of de coach even wil wisselen, zodat een bepaalde speler die op het punt staat om over de schreef te gaan een afkoelingsperiode kan krijgen.

Onderstaand nogmaals informatie over het fluiten van een G-team.

Overigens is deze informatie ook na te lezen op het wedstrijdsecretariaat. Daar ligt een lees c.q. informatiemap voor scheidsrechters waarin je de betreffende informatie kunt aantreffen. Doe er je voordeel mee!

Informatie G-voetbal
G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden.

G-voetbal is net als al het andere voetbal, maar dan waar nodig aangepast aan voetballers met een beperking. G-voetbal wordt recreatief gespeeld. Altijd is het uitgangspunt zoveel mogelijk de spelregels van “het gewone voetbal” te hanteren.

Een aantal spelregels is anders. Zo kan een speler niet buitenspel staan en mag er onbeperkt worden gewisseld. Máár; hands is ook in het G-voetbal hands, er zijn thuis en uitwedstrijden en net als in alle andere competities speelt iedereen om te winnen. En om plezier te hebben natuurlijk!

Het wordt gespeeld op een half veld, met pupillendoelen van 2 bij 5 meter. De wedstrijden duren 2 x 25 minuten, met een rust van 10 minuten. Een team wordt gevormd door zeven of acht in plaats van elf spelers. G-voetbal is niet alleen voor jongens en mannen, maar ook voor meisjes en vrouwen.

Uitzonderingen op spelregels
De KNVB hanteert het motto: normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. Bij competitiewedstrijden in het G-voetbal is daarom het uitgangspunt zoveel mogelijk de spelregels van de KNVB te hanteren.

Belangrijkste uitzonderingen – het “speciale” dus – op de bestaande regels zijn:
De buitenspelregel wordt niet toegepast;
Inwerpen mag worden vervangen door inrollen;
Wisselen bij de middenlijn. Onbeperkt wisselen;
Voor een spelerswisseling wordt het spel niet stilgelegd;
Lopende spelers die voor dat lopen gebruikmaken van hulpmiddelen, kunnen aan wedstrijden deelnemen zolang zij bij het spelen of trachten te spelen van de bal die hulpmiddelen niet gebruiken;
Een vrije schop wordt altijd direct genomen. Indirecte vrije trappen komen niet voor.

Wist je dat:
De G-categorie staat voor een groep van voetballers die net even meer aandacht nodig heeft en dingen niet iets duidelijk en eenvoudiger uitgelegd moeten krijgen.
Voordat de G-categorie er was, liep de indeling van de voetbalcategorieën tot en met F. De F-jes waren de jongste groep. Toen een nieuwe categorie moest worden benoemd, gebeurde dit automatisch met de G. Die G heeft van oorsprong dus niets met gehandicapten te maken.
De KNVB Academie helpt themabijeenkomsten en cursussen te organiseren voor trainers, leiders en scheidsrechters die te maken krijgen met G-voetbal. Te denken valt aan de cursus G-voetbaltrainer en een applicatieavond door scheidsrechters of spelbegeleiders.
DZC’68 betaald een vergoeding voor het fluiten/leiden van een wedstrijd voor G-teams van volwassenen.
 
Scheidsrechterszaken
Wie als scheidsrechter een G-voetbalwedstrijd leidt, gaat op een andere manier om met de spelregels dan tijdens reguliere duels. Tijdens een competitie of toernooi voor G-voetballers is de kans groot dat spelers met een lichamelijke beperking met en tegen spelers met een verstandelijke beperking spelen.
Dit alles vereist een bijzondere instelling van de arbiter.

Soepelheid scheidsrechter
Is er sprake van een opzettelijke overtreding? Bij de beantwoording van die vraag moet de scheidsrechter de terreinomstandigheden en de beperking van een speler laten meewegen in zijn oordeel. Houd in de gaten in welke mate een speler zijn ledematen onder controle heeft. Dat is vooral van belang bij de beoordeling van handspel, ruw of gevaarlijk aanvallen en gevaarlijk spel.

Al met al draait het om een zekere soepelheid ten opzichte van de speler die de “overtreding” maakt. Vanzelfsprekend heeft deze soepelheid haar grens. Niemand mag tegenstander of medespelers met opzet pijn toebrengen!

Voorkom wangedrag
Is er sprake van wangedrag? Bij de beoordeling daarvan hoort de scheidsrechter rekening te houden met de aard en de mate van de beperking waarmee spelers te maken hebben. Soms kan al in een vroeg stadium het vermoeden ontstaan dat een speler zich gaat schuldig maken aan wangedrag. Dat kan worden voorkomen door hem tijdig en in overleg met zijn teamleider te wisselen. Een tijdstraf of een eventuele zwaardere sanctie kan dan achterwege blijven.

Voor iedereen is een veilig sportklimaat gewenst zodat de voetbalsport op een plezierige manier kan worden beleefd.

Onderstaand nog enige omgangstips die van belang zijn, bij het fluiten/leiden van G-voetbal:
Structuur is heel belangrijk. Probeer het leven voorspelbaar te maken. Leg precies uit hoe, wat, wanneer en waarom iets gebeurt. Zo weet deze persoon precies waar hij aan toe is.
Gebruik korte en duidelijke taal. Spreek de persoon bij zijn naam aan.
Regelmatig belonen, veel waardering en begrip.
 
Scheidsrechterstenues uitgereikt.
Op zaterdag 04 februari 2022 zijn de vier (4) geslaagde verenigings scheidsrechters in het zonnetje gezet en is aan hun het scheidsrechters-
tenue overhandigd.


Op de foto ziet u de nestor van de 4 “onze” Jaap de Graaf.

De andere geslaagden zijn:
Timo en Niels  Willemsen 
Dwayne van der Veer

Wij feliciteren alle geslaagden van harte en wensen hun veel succes en vooral plezier toe bij het uitoefenen van hun hobby!
Wij wensen iedereen de komende weken/maanden veel succes en vooral plezier toe bij het uitoefenen van hun hobby!