DZC '68NieuwsOverige nieuwsNieuws vanuit de scheidsrechterscommissie

Nieuws vanuit de scheidsrechterscommissie

DZC'68 heeft nu ook gediplomeerde scheidsrechters G-voetbal.

In samenspraak met de afdeling Werving en Behoud van de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken is er op verzoek van DZC'68 gestart met de cursus scheidsrechter G-voetbal.


Onder leiding van KNVB docent Eric Visser zijn er twee instructie avonden georganiseerd die gehouden werden op ons eigen complex.

Tussentijds hebben de deelnemers hun praktijk wedstrijden kunnen fluiten. Dit is naar volle tevredenheid gelukt en met enige trots kunnen we stellen dat DZC'68 er weer drie gediplomeerde en opgeleide scheidsrechters bij heeft.

Prettige bijkomstigheid

DZC’68 hoort bij die verenigingen die ARAG gecertificeerd zijn. Eric Visser - onze KNVB docent - maakte ons er nog op attent dat het hebben van gediplomeerde scheidsrechters G-voetbal een plus-punt is als ARAG gecertificeerde vereniging.
Inmiddels is de KNVB bezig om de huidige ARAG gecertificeerde verenigingen opnieuw onder te verdelen, waarbij er een nieuwe indeling komt met één (1), twee (2) of drie (3) sterren.

Wij zijn benieuwd!Fluiten G-team

Fluiten van het G-team vraagt een iets andere benadering, waarbij naast de gebruikelijke spelregels  - die ook voor hun gelden -  de benadering van de spelers van groot belang is. Als je ziet dat de duels te fel of te hard worden, wees dan goochem. Soms kan een afkoelingsperiode een oplossing zijn om ernstig gemeen spel of problemen te voorkomen. Schroom niet om de trainers, coaches en of aanvoerders bij je te roepen en aan te geven dat het zo niet verder kan. Ook mag je een beroep doen op het gezond verstand van de begeleiders en vragen of de coach even wil wisselen, zodat een bepaalde speler die op het punt staat om over de schreef te gaan een afkoelingsperiode kan krijgen.
 

Onderstaand nogmaals informatie over het fluiten van een G-team.

Overigens is deze informatie ook na te lezen op het wedstrijdsecretariaat. Daar ligt een lees c.q. informatiemap voor scheidsrechters waarin je de betreffende informatie kunt aantreffen. Doe er je voordeel mee!

Informatie G-voetbal

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden.

G-voetbal is net als al het andere voetbal, maar dan waar nodig aangepast aan voetballers met een beperking. G-voetbal wordt recreatief gespeeld. Altijd is het uitgangspunt zoveel mogelijk de spelregels van “het gewone voetbal” te hanteren.

Een aantal spelregels is anders. Zo kan een speler niet buitenspel staan en mag er onbeperkt worden gewisseld. Maar; hands is ook in het G-voetbal hands, er zijn thuis en uitwedstrijden en net als in alle andere competities speelt iedereen om te winnen. En om plezier te hebben natuurlijk!
 

Het wordt gespeeld op een half veld, met pupillendoelen van 2 bij 5 meter. De wedstrijden duren 2 x 25 minuten, met een rust van 10 minuten. Een team wordt gevormd door zeven of acht in plaats van elf spelers. G-voetbal is niet alleen voor jongens en mannen, maar ook voor meisjes en vrouwen.
 

Uitzonderingen op spelregels 

De KNVB hanteert het motto: normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. Bij competitiewedstrijden in het G-voetbal is daarom het uitgangspunt zoveel mogelijk de spelregels van de KNVB te hanteren.

Belangrijkste uitzonderingen – het “speciale” dus – op de bestaande regels zijn:

●        De buitenspelregel wordt niet toegepast;
●        Inwerpen mag worden vervangen door inrollen;
●        Wisselen bij de middenlijn. Onbeperkt wisselen;
●       Voor een spelerswisseling wordt het spel niet stilgelegd;
●        Lopende spelers die voor dat lopen gebruikmaken van hulpmiddelen, kunnen aan wedstrijden deelnemen zolang zij bij het spelen of trachten te spelen van de bal die hulpmiddelen niet gebruiken;
●        Een vrije schop wordt altijd direct genomen. Indirecte vrije trappen komen niet voor.

Wist je dat:

●        De G-categorie staat voor een groep van voetballers die net even meer aandacht nodig heeft en dingen niet iets duidelijk en eenvoudiger uitgelegd moeten krijgen.
●        Voordat de G-categorie er was, liep de indeling van de voetbalcategorieën tot en met F. De F-jes waren de jongste groep. Toen een nieuwe categorie moest worden benoemd, gebeurde dit automatisch met de G. Die G heeft van oorsprong dus niets met gehandicapten te maken.
●        De KNVB Academie helpt themabijeenkomsten en cursussen te organiseren voor trainers, leiders en scheidsrechters die te maken krijgen met G-voetbal. Te denken valt aan de cursus G-voetbaltrainer en een applicatieavond door scheidsrechters of spelbegeleiders.
●        DZC’68 betaald een vergoeding voor het fluiten/leiden van een wedstrijd voor G-teams van volwassenen.

 Scheidsrechterszaken

Wie als scheidsrechter een G-voetbalwedstrijd leidt, gaat op een andere manier om met de spelregels dan tijdens reguliere duels. Tijdens een competitie of toernooi voor G-voetballers is de kans groot dat spelers met een lichamelijke beperking met en tegen spelers met een verstandelijke beperking spelen.
Dit alles vereist een bijzondere instelling van de arbiter.

Soepelheid scheidsrechter


Is er sprake van een opzettelijke overtreding? Bij de beantwoording van die vraag moet de scheidsrechter de terreinomstandigheden en de beperking van een speler laten meewegen in zijn oordeel. Houd in de gaten in welke mate een speler zijn ledematen onder controle heeft. Dat is vooral van belang bij de beoordeling van handspel, ruw of gevaarlijk aanvallen en gevaarlijk spel.

Al met al draait het om een zekere soepelheid ten opzichte van de speler die de “overtreding” maakt. Vanzelfsprekend heeft deze soepelheid haar grens. Niemand mag tegenstander of medespelers met opzet pijn toebrengen!
 
Voorkom wangedrag

Is er sprake van wangedrag? Bij de beoordeling daarvan hoort de scheidsrechter rekening te houden met de aard en de mate van de beperking waarmee spelers te maken hebben. Soms kan al in een vroeg stadium het vermoeden ontstaan dat een speler zich gaat schuldig maken aan wangedrag. Dat kan worden voorkomen door hem tijdig en in overleg met zijn teamleider te wisselen. Een tijdstraf of een eventuele zwaardere sanctie kan dan achterwege blijven.

Voor iedereen is een veilig sportklimaat gewenst zodat de voetbalsport op een plezierige manier kan worden beleefd.

Onderstaand nog enige omgangstips die van belang zijn, bij het fluiten/leiden van G-voetbal:

●        Structuur is heel belangrijk. Probeer het leven voorspelbaar te maken. Leg precies uit hoe, wat, wanneer en waarom iets gebeurt. Zo weet deze persoon precies waar hij aan toe is.

●        Gebruik korte en duidelijke taal. Spreek de persoon bij zijn naam aan.

●        Regelmatig belonen, veel waardering en begrip.

Geïnteresseerd in het fluiten?

Ben je geïnteresseerd in het fluiten, dan kun je dit kenbaar maken bij een van de leden van de scheidsrechterscommissie. Iedere zaterdag is minimaal één van ons aanwezig. Je kunt hier naar vragen op het Wedstrijdsecretariaat. Ook ligt daar een formulier klaar, waarop je jouw gegevens kunt achterlaten, zodat wij - de scheidsrechterscommissie - contact met jou op kunnen nemen.

Namens de scheidsrechterscommissie,

Hans van der Sterren

Scheidsrechterscoördinator DZC’68
Foto’s gemaakt en beschikbaar gesteld door Bart Bouwmeester.


Van links naar rechts:
Ab Brussen, Hans van der Sterren, Ivan Larsen en
KNVB docent Eric Visser.


Ab Brussen
Hans van der Sterren


Een trotse Ivan Larsen.

Wij als scheidsrechterscommissie van DZC’68 heten Lars in het bijzonder van harte welkom als nieuw lid van onze verenigingsscheidsrechters.

Lars was al vrijwilliger bij DZC’68 - hij is namelijk trainer van het G-team - maar nu is hij dus tevens scheidsrechter.

Voor een passend tenue zal nog worden gezorgd.