DZC '68NieuwsOverige nieuwsNieuws vanuit de Scheidsrechters commissie

Nieuws vanuit de Scheidsrechters commissie

Het nieuws van de scheidsrechterscommissie, wat doen ze / hebben gedaan, de laatste tijd.
Opleiding tot verenigingsscheidsrechter
De KNVB heeft de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken (SDO) toestemming verleend om opleidingen te verzorgen. Het clubgebouw dient daarbij als opleidingsaccommodatie en de nabij liggende voetbalvelden van BVO De Graafschap kunnen worden gebruikt ten behoeve van praktijkmomenten, waaronder oefenwedstrijden.

Op initiatief van de SDO zijn bij monde van onze eigen Ab Brussen – hij maakt deel uit van het bestuur en is verantwoordelijk voor het pakket Werving en behoud - het afgelopen najaar de ons omliggende verenigingen gepolst betreffende de behoefte aan opleidingen.

Samen met SV Basteom, DVC’26, VV VIOD en DZC’68 zijn de eerste 19 cursisten – waarvan 7 deelnemers afkomstig zijn uit ons eigen ledenbestand - op vrijdag 25 januari 2019 aan de cursus Verenigingsscheidsrechter begonnen. Onder leiding van KNVB cursusleider Sezgin volgen de cursisten 4 avonden, waarvan de laatste 2 praktijkavonden zijn. De cursisten zijn gekoppeld aan een praktijkbegeleider (PB-er) en onder het toeziend oog van hun PB-er moeten zij 4 oefenwedstrijden fluiten, waarin zij hun vaardigheden kunnen toepassen en verbeteren. Zowel de PB-er als de cursist maakt een verslag, waarin onder andere het verloop van de wedstrijd wordt vastgelegd, de vooraf afgesproken leerdoelen, wat er besproken is en wat de leerdoelen voor de volgende oefenwedstrijd zijn. Op de laatste cursusavond, die op vrijdag 26 april 2019 wordt gehouden, wordt de laatste toets afgenomen en vind uiteindelijk de diplomering plaats.

De animo is inmiddels zo groot dat er een 2e cursus is gestart. Deze cursus wordt op 4 woensdagavonden gegeven. Voordeel hiervan is dat een cursist bij het missen van een les in de gelegenheid wordt gesteld om deze in te halen op de zelfde locatie. In het verleden moest je daarvoor nog wel eens buiten de regio gaan om de gemiste les in te halen. Dit praktijkvoordeel wordt door deze locatie met haar mogelijkheden als bijkomend voordeel ervaren.

Avond van JO<12 naar JO<13
Inmiddels zijn er onder de bezielende leiding van Bart Bouwmeester twee avonden gehouden om met de betreffende jeugd door te nemen waar zij allemaal mee te maken krijgen op het moment dat zij van een half veld overstappen naar een heel veld. Voor zowel Breedte- als Prestatiesport is deze avond georganiseerd. Dit vraagt ieder jaar de nodige aandacht, omdat dit de grootste overgang is die een speler gaat meemaken binnen de verschillende leeftijdscategorieën. Aan de hand van een PowerPoint presentatie is deze overgang besproken. Inmiddels heeft de JO12<1 al een oefenwedstrijd gespeeld tegen onze JO14<2. Het ligt in de bedoeling om ook de overige spelers die het betreft een oefenwedstrijd aan te bieden.

Avond voor assistent scheidsrechters

Eind februari 2019 is er onder leiding van Bart weer een avond voor geïnteresseerde assistent scheidsrechters (AS) gehouden. Daarop zijn alle aspecten waar je als AS-er mee te maken kunt krijgen behandeld. Naast het uitwisselen van tips, ervaringen en het opdoen van kneepjes van vak wordt er ook aan de kennis gewerkt. Daarbij was een PowerPoint presentatie de rode draad voor deze avond. Overigens was dit de 2e avond van dit seizoen. In het najaar is er een 1e bijeenkomst geweest. De geïnteresseerde dames lieten zich daar niet bij onbetuigd.

Opleiding tot pupillenscheidsrechter / spelleider
Met ingang van dit seizoen is deze cursus komen te vervallen. Reden hiervoor is dat vanaf dit seizoen (2018 - 2019) de spelbegeleiding is gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe spelvormen van de KNVB. Daar komt bij dat wij wekelijks op zaterdag aanwezig zijn op en rond de velden, waarbij wij dan beschikbaar zijn voor (onder andere) begeleiding. Er volgt dus geen opleiding meer omdat de Scheidsrechterscommissie er voor gekozen heeft om de pupillenscheidsrechters/spelbegeleiders tijdens de wedstrijden op zaterdagmorgen actief te gaan begeleiden.

Inmiddels hebben zich 7 nieuwe pupillenscheidsrechters aangemeld en zij worden met ingang van de voorjaarscompetitie door Bianca Kersten - zij is verantwoordelijk voor het wekelijks aanstellen van onze vrijwillige scheidsrechters/spelbegeleiders - ingezet op de teams van de JO<12 waar zij dan ervaring op kunnen doen en hun vaardigheden onder begeleiding kunnen ontwikkelen. Een aanstelling gaat altijd in overleg. Voetbal je zelf, dan zal zij daar rekening mee houden.

Arbitrageplan
Recent is het door de Scheidsrechterscommissie opgestelde arbitrageplan aangeboden aan het bestuur van DZC’68. Zodra dit plan definitief is, zal het worden geplaatst op de site van DZC. Het is dan terug te vinden onder het kopje Info DZC’68, Beleidsstukken.