DZC '68NieuwsOverige nieuwsMarion Onstenk nieuwe voorzitter Vrijwilligerscommissie

Marion Onstenk nieuwe voorzitter Vrijwilligerscommissie

Marion Onstenk is met onmiddellijke ingang de nieuwe voorzitter van de Vrijwilligerscommissie. Zij neemt de voorzittershamer over van Egenius Lodewijks. Marion is geen onbekende bij DZC’68, zo is zij bijvoorbeeld belast met de Verklaring omtrent Gedrag.
In de vergadering van de Vrijwilligerscommissie op 8 december heeft Marion Onstenk de voorzittersrol van de Vrijwilligerscommissie overgenomen van Egenius Lodewijks. Egenius heeft zo’n vier jaar geleden, samen met Riemkje Nijholt en Peter Wierenga, de Vrijwilligerscommissie nieuw leven ingeblazen en was sinds die tijd ook voorzitter. Gezien een aantal andere taken die Egenius bij DZC heeft, was het al enige tijd zijn wens om het stokje over te dragen.

Marion Onstenk maakt sinds een half jaar deel uit van de Vrijwilligerscommissie. Naast actief lid van de commissie is zij belast met de uitrol van de Verklaring omtrent Gedrag. Een belangrijk en arbeidsintensief project dat zij met hart en ziel oppakt. Daarnaast wilde Marion ook graag de voorzittersrol op zich nemen, hetgeen nu dus is bekrachtigd.

In de voornoemde vergadering heeft Peter Wierenga aangegeven met onmiddellijke ingang te stoppen. Peter heeft zijn werkzaamheden voor de commissie altijd op de achtergrond uitgevoerd, maar heeft ten aanzien van diverse zaken een belangrijke bijdrage geleverd. De commissie bestaat met Riemkje Nijholt, Marion Onstenk, Joost Graave (stagiair) en ondergetekende (gelinkt bestuurslid), nu nog uit vier leden. Tijd voor een nieuwe aanwas, tijd voor een nieuwe inbreng. Voelt u zich ‘geroepen’? Meldt u zich dan bij één van de voornoemden.

Rest ons Marion heel veel succes toe te wensen in haar nieuwe functie.

Met hartelijke groet,
namens de Vrijwilligerscommissie,

Marieke van Erkelens