DZC '68NieuwsOverige nieuwsJeugdopleiding DZC’68 tot 2024 gecertificeerd als RJO!

Jeugdopleiding DZC’68 tot 2024 gecertificeerd als RJO!

Medio 2020 liep onze status als R(egionale) J(eugd) O(pleiding) af. In het najaar van 2020 heeft DZC’68 haar jeugdopleiding daarom laten hercertificeren door NMC Bright. 
Gedurende dit proces hebben wij de ambitie uitgesproken om weer als RJO te worden gecertificeerd. NMC Bright heeft de jeugdopleiding dan ook doorgelicht op Regioneel niveau en de bijbehorende eisen daaraan gesteld.

Uit het auditrapport kwam naar voren dat een aantal eisen uitgebreider moesten worden toegelicht, om aan te tonen dat we voldoen aan de minimale eisen. Na deze nadere toelichting kregen wij het bericht van NMC Bright dat wij ons tot 2024 weer RJO mogen noemen! Hiermee zijn wij één van de 40 amateurvoetbalverenigingen die deze status hebben.

Meer informatie over het kwaliteits- en performance programma is hier te vinden: Kwaliteit & Performance Programma