DZC '68NieuwsOverige nieuwsInteresse om verenigingsscheidsrechter te worden

Interesse om verenigingsscheidsrechter te worden

Na deze praktijkgerichte verenigingsopleiding voor verenigingsscheidsrechter veldvoetbal kun je met voldoende 'bagage' aan de slag bij de 11 tegen 11-wedstrijden bij DZC'68.
Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter

Tijdens de opleiding oefen je op het veld met leiding geven aan 22 spelers en het toepassen van de spelregels. Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter. Mede daarom is het aanstellen van een praktijkbegeleider door de vereniging een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan deze opleiding. De praktijkbegeleider heeft een centrale rol gekregen binnen de opleiding om samen met de docent de cursist optimaal te ontwikkelen.

Praktijkbegeleiders

Vanwege deze centrale rol is het aanstellen van praktijkbegeleiders (1 praktijkbegeleider per 3 cursisten) door de vereniging een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de cursus. De opleiding bestaat uit een cursusdeel (4 bijeenkomsten met praktijk) en een ervaringsdeel (het leiden van wedstrijden binnen de vereniging).

Tijdens het ervaringsdeel gaat de cursist in de werkelijke context zijn wedstrijden leiden

Het doel van het cursusdeel is input te leveren die de cursisten nodig hebben om de wedstrijden die ze gaan leiden zo sportief en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Onderwerpen als spelregels, samenwerken met assistent-scheidsrechters, de 11 competenties (die in alle scheidsrechtersopleidingen terugkomen), intervisie opdrachten die betrekking hebben op volgen en positiekiezen tijdens het spel en spelhervattingen, disciplinaire straffen vormen de leidraad voor de bijeenkomsten. Daarnaast komt het interpreteren van spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechter aan de orde

Ervaringsdeel

Tijdens het ervaringsdeel (wedstrijden leiden binnen de eigen vereniging) gaat de cursist in de werkelijke context zijn wedstrijden leiden. Op deze wijze ontwikkelt de cursist al doende de competenties. De individuele begeleiding tijdens het ervaringsdeel geschiedt door een begeleider. Ook kunnen medecursisten een rol spelen bij het geven van feedback.


Duur van de opleiding: 4 bijeenkomsten van 3 uur
Minimale leeftijd: 14 jaar
Maximaal 18 deelnemers, minimaal 14 deelnemers
De kosten die gemoeid gaan met de opleiding tot verenigingsscheidsrechter, komen voor rekening van DZC'68.

Meer info, klik hier


Cursus verenigingsscheidsrechter

*
* = Verplicht veld