DZC '68NieuwsOverige nieuwsInspirerende Algemene Ledenvergadering

Inspirerende Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 26 november jl. om 19.30 uur werd er weer een Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze najaarsvergadering legde het bestuur verantwoording af over een aantal zaken. 
Tevens werd in deze vergadering een nieuw bestuurslid voorgedragen, zijnde Marianne Kock, en werden er inspirerende presentaties gehouden door Jeroen Sanders en Arthur Isselman.

Jan Minkhorst, onze voorzitter, had weer een mooie PowerPoint presentatie gemaakt die als leidraad voor de vergadering diende. Na een paar korte mededelingen stonden er een drietal verslagen op het programma. De verslagen van de Algemene Ledenvergadering van november 2013, de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van mei 2013 en het Jaarverslag 2013 – 2014. Dit laatste verslag verscheen voor het eerst in een bedrijfsmatig jasje en werd met applaus onthaald.

Vervolgens stonden de financiële zaken op het programma en werd het stokje overgedragen aan onze penningmeester Cock Oudijk. Deze leidde de vergadering vervolgens door het Financiële Jaarverslag 2013 – 2014 en realisatiecijfers van het 1e kwartaal 2014 – 2015. De sessie werd afgesloten door het voorlezen van een verslag van de Kascommissie. Dit jaar werd deze bemand door Marco Groen en Ruud Molenaar. De conclusie van deze commissie bestond uit een ‘akkoord’ en een aanbeveling en de penningmeester werd daarna decharge verleend. Marco en Ruud werden bedankt voor de bewezen diensten en Marco werd opgevolgd door Gerben van Hardeveld.

Jan Minkhorst leidde het laatste zakelijke punt van de vergadering in door op te merken dat het bestuur bestaat uit een gemêleerd gezelschap aangaande m/v, expertise en karaktereigenschappen. In dat kader stelde hij verheugd het nieuwe bestuurslid voor: Marianne Kock. Helaas was Marianne door ziekte verhinderd en ze werd daarom ‘bij verstek’ benoemd, hetgeen met applaus werd beloond. Marianne gaat zich, naast haar taak als regulier bestuurslid, bezig houden met de Breedtesport.

Het slot van de meeting werd verzorgd door inspirerende presentaties van Jeroen Sanders en Arthur Isselman. Jeroen herhaalde zijn winnende pitch (‘verkooppraatje’) bij de Rabobank betreffende Samen Doetinchem, die dit project een prijs van zo’n € 10.000,-- opleverde. Arthur bood de vergadering een kijkje in de voorbereiding van de wedstrijden van senioren 1 en de teambesprekingen. De twee presentaties waren de apotheose van de avond.

Om 22.30 uur werd de avond afgesloten door Jan Minkhorst. Het was een boeiende en inspirerende avond waarbij de aanwezige leden zich van hun beste kant lieten zien. Arthur Isselman bracht de vergadering in zijn presentatie bij dat voetbal in de basis bestaat uit aanvallen en verdedigen. Een mooie metafoor voor het bestuurlijk aanvliegen van het nieuwe jaar !!

Met hartelijke groet,

Egenius Lodewijks