DZC '68NieuwsOverige nieuwsEen avond vol onderscheidingen

Een avond vol onderscheidingen

Woensdagavond 29-5 vond de ALV plaats, de laatste ALV voor Jan Minkhorst als voorzitter.  Op de agenda stond naast de bestuursverkiezing ook nog enkele andere punten, zoals het huishoudelijk reglement en de begroting voor volgend seizoen.
Maar…
Waarom beginnen we om 19.00 uur dit keer? De vergadering is nu in de kantine ipv in de DeLade Businessclub? Een tafel met ‘Gereserveerd’ waar nog niemand zit bij de start van de vergadering?

De vergadering liep wat anders dan Jan van te voren gedacht had…..

Jan begon met de opening, een terugblik van hoe het voorzitterschap begon. Eerst in als duo voorzitter, samen met Harald Hentenaar. Dat was 12 jaar geleden en zoals Jan het noemde: “een van de mooiste dingen die ik tot nu toe in m’n leven gedaan heb”.

Na het noemen van de afmeldingen voor deze vergadering begon Jan met de mededelingen. Op dat moment werd de vergadering onderbroken door burgemeester Mark Boumans. Ook wethouder Rens Steintjes en voormalig wethouder Peter Drenth waren binnengekomen, net als de naaste familie van Jan.

De burgemeester sprak over de bevlogenheid en betrokkenheid van Jan. Naast de jaren als voorzitter van DZC’68 was Jan ook betrokken bij de oprichting van Sportservice Doetinchem en actief bij Scholder an Scholder / Achterhoek in beweging.

Na deze lovende worden werd Jan benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. 

Cock nam het woord en sprak Jan toe. Oa over het verloop van vergaderingen, (altijd lang),  de professionalisering van de club, (managers en diverse samenwerkingen), de win-win situatie (goed voor de club én de maatschappij).

Cock sluit af met een citaat uit het huishoudelijk reglement: Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzit­ter worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Dit voorstel van het bestuur wordt door de ALV met groot applaus bekrachtigd. Hiermee is Jan benoemd tot ‘Erevoorzitter’.

Ook Gerard van Balveren van de KNVB was aanwezig en nam vervolgens het woord. Voor alle activiteiten die Jan gedaan heeft, van trainer tot scheidsrechter en natuurlijk als voorzitter ontving hij de ‘Zilveren Speld’ van de KNVB.  

 Na een korte pauze moest toch ook nog de agenda van de ALV verder vervolgd worden.

De grond waar de accommodatie op staat is van de gemeente. We hebben hierop een ‘recht van opstal’. Dit is er ook nog voor de grond waar de oude accommodatie + de bijgebouwen opstonden.

De ALV wordt gevraagd afstand te doen van dit recht van opstal. Voor beide percelen gaat de ALV hiermee akkoord.

Marieke geeft een toelichting op de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement. Deze was verouderd en is aangepast aan de huidige tijd en organisatie. Bijvoorbeeld digitale spelerspassen etc. Ook zijn artikelen toegevoegd zoals VOG en de Drank en horecawet. De ALV stemt in met het nieuwe Huishoudelijk Reglement.

Dan het moment van de overdracht van de voorzittershamer.

Jan blikt nog 1 keer terug met enkele momenten:

-          ontstaan van de Championsleague, iedere week meer dan 50 kinderen met veel plezier aan het voetballen.

-          Doorstroom van junioren naar seniorenteams verbeteren

-          Opstellen van meerjarenbegroting, betere kwaliteit en nodig voor de realisatie van de nieuwe accommodatie

-          Kunstgrasveld als 1 van de eerste in de regio

-          Ontstaan en groei van Support’68.

-          Ontwikkeling van vrouwenvoetbal

-          Bouwen van een van de mooiste accommodaties van Nederland

 
Na persoonlijke dankwoorden en dank aan alle vrijwilligers krijgt Peter de voorzittershamer overhandigd. Met een staande ovatie van de aanwezigen is de voorzittersperiode van Jan hiermee afgesloten.

Dan rest nog de begroting voor seizoen 2019-2020.

Na duidelijke uitleg en toelichting van Cock over de inkomsten en de uitgaven wordt de begroting door de ALV goedgekeurd.

Ook de begroting van de Stichting wordt besproken. Gerben geeft hierop een toelichting. Verder geeft hij aan dat het straks mogelijk is om een of meerdere zonnepanelen die op het dak van de accommodatie liggen te kopen. Ook hier een win-win situatie. Er zijn inkomsten voor de stichting en de ‘koper’ kan de energiebelasting terug vragen. Vanaf volgend seizoen is hier meer informatie over verkrijgbaar.

 Rondvraag:

Gerben maakt gebruikt van de rondvraag en richt zich tot Jan. Gerben en Jan kennen elkaar al heel lang en zijn beide lang lid van DZC. Gerben heeft van Jan het 40 jarig speldje ontvangen. Jan heeft deze zelf niet omdat hij in de jeugd enkele maanden zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Dit ‘ontbrekende’ speldje wordt alsnog aan Jan overhandigd. Traditiegetrouw wordt een aantal vragen gesteld: Hoe ziet DZC er over 25 jaar uit? Jan geeft aan dat DZC over 25 jaar nog steeds een innovatieve club is en dat hij over 25 nog steeds lid zal zijn!


Als afsluiting vraagt Peter iedereen naar het terras te komen. Daar wordt door Jan het bord ‘Jan Minkhorstplein’ onthuld. Met een laatste geëmotioneerd ‘Bedankt’ is deze mooie en bijzondere ALV afgesloten.