DZC '68NieuwsOverige nieuwsDZC Begrotingsuitvoering seizoen 2015 – 2016

DZC Begrotingsuitvoering seizoen 2015 – 2016

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van november 2015 is afgesproken, dat na inzicht in de halfjaarcijfers (het gaat hier om de realisatiecijfers over de periode 01 juli 2015 t/m 31 december 2015) de ALV te informeren of het bestuur aanleiding ziet de vastgestelde begroting aan te passen.
Hierbij meldt het bestuur dat zowel de inkomsten als de uitgaven met € 23.376,00 worden vermindert. Hieraan liggen diverse oorzaken ten grondslag. Vastgesteld wordt dat de begrotingsuitvoering niet in gevaar komt en dat het verwachte resultaat onveranderd blijft.

Voor meer gedetailleerde informatie hierover kunt u een afspraak maken met de penningmeester in de periode 15 februari  - 22 februari 2016.

 

Met hartelijke groet

Cock Oudijk