DZC '68NieuwsOverige nieuwsDrukbezochte Algemene Ledenvergadering

Drukbezochte Algemene Ledenvergadering

Op 25 november werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Het werd een drukbezochte, gevarieerde en levendige vergadering. Meer dan 50 leden hadden de weg naar het Clubhuis van DZC’68 gevonden en konden onder meer kennis maken met een noviteit, de DZC ClubApp.
De Algemene Ledenvergadering, ook wel de najaarsvergadering genoemd, is een vergadering waarin het bestuur over allerlei zaken verantwoording aflegt aan haar leden. Het bestuur had echter niet gekozen voor alleen maar ‘saaie’ terugkoppelingen, maar had ook diverse presentaties in de agenda opgenomen. Een succes, het werd daardoor een gevarieerde en levendige vergadering met voor elk wat wils. De opkomst was geweldig, meer dan 50 leden hadden deze avond vrijgemaakt om aanwezig te zijn en dat was in jaren niet voorgekomen.

In het zakelijke gedeelte van de vergadering werden eerst de verslagen van alle ledenvergaderingen in het seizoen 2014 – 2015, in totaal drie, behandeld. Vervolgens was het Jaarverslag aan de beurt, een verslag waarin alle activiteiten zijn opgesomd van het afgelopen seizoen. Maar natuurlijk werd er ook verantwoording afgelegd over alle financiële zaken. Na uitleg van de betrokken bestuursleden gaf de vergadering haar fiat over alle stukken. Tot slot van het zakelijke gedeelte stonden er ook een paar wijzigingen in het bestuur op het programma. Zo nam Marianne Kock afscheid van het bestuur van de vereniging; zij treedt toe tot het bestuur van de stichting die de nieuwe accommodatie gaat beheren. Als nieuw bestuurslid werd Judith Koster voorgesteld en benoemd. Tot slot werd Jan Minkhorst voor een nieuwe ambtstermijn herkozen.

Zoals al aangegeven had het bestuur er voor gekozen om tussen de bedrijven door ook een aantal presentaties te doen. Zo passeerden achtereenvolgens de volgende personen de revue: Marion Onstenk met de stand van zaken aangaande de Verklaring omtrent Gedrag, Tijn Bakker en Peter Terbeek met een verhandeling over Communicatie en Support68, Gert-Jan Spit met een korte presentatie over een onderzoek naar Voetbal op Zondag en last but not least Jan Minkhorst, die de vergadering bijpraatte over de Nieuwe Accommodatie. In het verhaal van Communicatie en Support68 werden twee noviteiten gepresenteerd. Ten eerste was dat de door Rick Jonkman ontwikkelde DZC SurvivalBracelet, die voor € 5,-- te koop is, en ten tweede was dat de door Rik van Londens PHC Tailored Telecom gesponsorde DZC ClubApp. Een app die echt alles vertelt over DZC; een app met grote toegevoegde waarde.

Zo werd het een drukbezochte, levendige en gevarieerde ledenvergadering, waar naast de zaken die moesten worden teruggekoppeld ook allerlei zaken aan de orde kwamen die fijn zijn om te weten of om kennis van te nemen. Het was 21.45 uur toen Jan Minkhorst, na de rondvraag, de vergadering afsloot met een terecht ‘Bedankt’ en de traditionele oneliner ‘Nodig jullie graag uit voor een biertje aan de bar !!’

Met hartelijke groet,
namens het bestuur,

Egenius Lodewijks