DZC '68NieuwsOverige nieuwsCharlotte de Jong en Jos Schleedoorn benoemd tot vertrouwenspersoon

Charlotte de Jong en Jos Schleedoorn benoemd tot vertrouwenspersoon

Het bestuur is erg blij te kunnen melden dat Charlotte de Jong en Jos Schleedoorn zijn benoemd tot vertrouwenscontactpersoon bij DZC’68. De functie van vertrouwenscontactpersoon is nieuw bij DZC en past in het plaatje van een veilig, sportief en verbindend sportklimaat.
Met Charlotte de Jong en Jos Schleedoorn heeft DZC een voor de club bekend en een minder bekend gezicht aangetrokken als vertrouwenscontactpersoon. Jos is al jaren een bekende DZC-er. Hij heeft al een aantal functies bekleed en zijn zoon Bram speelt in één van de seniorenelftallen. In het dagelijks leven is Jos directeur van De Toekomst in Ede, een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking van 12 tot 20 jaar. Charlotte is minder bekend. Ze heeft twee zonen, David (14) en Mick (12), die spelen in de jeugd. Charlotte werkt bij ZoZijn – Op Pad en is daar persoonlijk begeleider van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). .

Charlotte en Jos gaan in het kader van hun benoeming eerst nog een cursus volgen bij het NOC*NSF op Papendal en starten hun activiteiten in het nieuwe seizoen. De hoofdtaken van de vertrouwenscontactpersoon bestaan uit: het opvangen en begeleiden van de betrokkene, het voorlichting geven over de functie van de vertrouwenscontactpersoon én over vormen van ongewenst gedrag, en het geven van beleidsadvies aan het bestuur.

Charlotte en Jos hebben zich al voorgesteld in de Bijzondere Algemene Ledenvergadering dinsdag jl. (23/6) en doen dat later nog in de Nieuwsbrief van medio juli. Vervolgens komt er op de website van DZC een duidelijke aanwijzing hoe men in contact kan komen met de vertrouwenscontactpersoon.Verder kan nog worden opgemerkt dat de vertrouwenscontactpersoon direct gaat rapporteren aan het bestuur (natuurlijk anoniem).

Met deze benoeming is een nieuwe stap gezet in het completeren van een organisatie die, naast het regelen van allerlei voetbalzaken en het creëren van een veilig, positief en verbindend sportklimaat, nu ook de mogelijkheid biedt om op een vertrouwelijke manier te praten met een iemand over zaken als ongewenst gedrag en onveiligheid. Het bestuur en management van DZC en wensen Charlotte en Jos heel veel succes toe in hun functie.

Met hartelijke groet,
namens het bestuur,

Egenius Lodewijks