DZC '68NieuwsOverige nieuwsAlgemene Ledenvergadering: Beleid, Begroting en Bescherming

Algemene Ledenvergadering: Beleid, Begroting en Bescherming

Dinsdag (12/6) hield DZC'68 haar Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Het is een vergadering waarin de begroting voor het komende jaar wordt gepresenteerd. Maar het Beleidsplan 2018 – 2021 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming stonden ook op de agenda.
Exact om 19.30 uur trapte voorzitter Jan Minkhorst de vergadering af. Het gaf aan dat hij de laatste tijd enorm veel complimenten had gekregen voor DZC'68. Voor de accommodatie, de gastvrijheid, de organisatie en nog veel meer. De tevredenheid overheerst, maar er is nog veel te doen en het nieuwe Beleidsplan biedt daar handvatten voor.

Na een paar zakelijke plichtplegingen en aankondigingen – afmeldingen, oproep voor een nieuwe Vertrouwenscontactpersoon, de wedstrijd DZC'68 – De Graafschap op zaterdag 7 juli – nam Jan Minkhorst de vergadering mee naar het Beleidsplan 2018 – 2021. Het nieuwe plan is grotendeels gebaseerd op het vorige Beleidsplan, een overzichtelijk placemat met als bijlage de onderliggende waarden. Maar er zijn andere accenten gelegd: er wordt meer ingezet op een prettig, gezond en veilig sportklimaat, het activiteitenaanbod moet worden vergroot en er moet een wachtlijst komen voor vrijwilligers. De sportieve ambities blijven ongeveer hetzelfde: een stabiele 1e klasser worden en volledige integratie van het vrouwenvoetbal. Het is nu aan het bestuur en management om dit alles te vertalen in SMART opgezette en uit te voeren jaarplannen.

Over naar de Begroting 2018 - 2019, over naar penningmeester Cock Oudijk. Zijn verhaal was eigenlijk simpel: DZC groeit en groeit en dat betekent meer inkomsten, maar ook meer uitgaven. Inkomsten uit het innen van contributie, en uitgaven door hogere opleidings- en materiaalkosten en door het aanstellen van meer gekwalificeerde trainers. De groei brengt DZC naar een begroting van bijna € 600.000,--. Een duizelingwekkend bedrag dat vraagt om een strak beheer. En Cock Oudijk kan dat, hetgeen werd bevestigd met een mooi applaus.

Na deze twee serieuze onderwerpen was het tijd voor een kort intermezzo. Het bekijken van de after-movie van de Jubileumdag. Een film gemaakt door Noud van der Louw (kind van de club). Een geslaagde film, want het is een prachtige compilatie van een perfecte dag. Deze film is hier te vinden.

De avond werd afgesloten door secretaris Marieke van Erkelens, die zich de afgelopen maanden had gestort op een lastig onderwerp: de Privacywet. Ze deed dat samen met Liesbeth Lieffering, Peter Smans en Herman van der Weg. De wet is beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarin staat dat het de verantwoordelijkheid is van verenigingen dat zij kunnen aantonen dat ze zich aan die wet houden. Aan de hand van een stappenplan van de KNVB is hier verdere uitvoering aan gegeven. Het verlenen van toestemming voor het gebruik van basale persoonsgegevens en foto's van video's is daar een voorbeeld van. Het is een weerbarstige materie, maar aangezien het wettelijke kaders zijn, moet DZC wel mee.

Na een korte rondvraag sloot Jan Minkhorst om 21.30 uur de vergadering. Met het beleid, de begroting en de bescherming bij DZC zit het wel goed!!