DZC '68NieuwsOverige nieuwsVerslag ALV 8 juli 2020 / DZC in COVID tijd en een dringende oproep!!

Verslag ALV 8 juli 2020 / DZC in COVID tijd en een dringende oproep!!

Op woensdag 8 juli vond de uitgestelde ALV plaats in de kantine van DZC'68. Met de nodige maatregelen en aanpassingen konden de aanwezigen na het desinfecteren van de handen een plaatsje zoeken in de kantine op 1,5 meter afstand elkaar.


Om stipt 19.30 uur opent Peter de vergadering.

Na het welkom is stilgestaan bij het overlijden van Hennie Kappert. Hennie was jarenlang de gastvrouw van de bestuurskamer en in de businessclub.
 
COVID periode

Het was de afgelopen maanden natuurlijk anders dan andere jaren. Peter vertelt kort wat er allemaal is gebeurd en met welke aspecten de club te maken heeft gehad. Natuurlijk kan er niet meer gevoetbald worden maar er waren ook consequenties voor de inkomsten en uitgaven.

Geen kantine-inkomsten meer, minder sponsorinkomsten, geen inkomsten van de verhuur van velden en accommodatie etc.

De uitgaven gingen wel door, vaste lasten (oa rente) en loonkosten van de managers bijvoorbeeld, hiervoor is aanspraak gemaakt op de NOW regeling.

Met verschillende acties (You never drink alone, You never win alone) zijn extra inkomsten gegeneerd en ook zijn de uitgaven op verschillende manieren verminderd (bijvoorbeeld vrijwilligersvergoedingen, kosten schoonmaak, minder kosten KNVB).

Al met al lijkt het dat het gaat lukken om het begrotingsoverschot dat we voor ogen hadden gehaald gaat worden. Enkele posten zijn nog niet definitief, met name de kosten voor de huur van de velden van de gemeente zijn nog niet duidelijk. 

Verkiezing bestuur

Op de ALV in november 2019 was Marieke van Erkelens aftredend en niet herkiesbaar. Omdat er op dat moment nog geen opvolger was is afgesproken dit seizoen nog af te maken. Met dankwoorden en een bos bloemen wordt Marieke voor alle jaren inzet voor de club. Bedankt!!

Vorig jaar zijn Wim Hoopman en Fahri Kaplan gestart bij het bestuur om mee te lopen en ervaring op te doen. In de loop van het jaar heeft Wim aangegeven om diverse redenen niet toe te treden tot het bestuur. Op de agenda stond dat Fahri toe zou treden maar de avond voor de ALV heeft hij in een gesprek met Peter aangegeven dat hij hier toch van afziet. Door de combinatie met werk en gezin kan hij zich niet voor 100 % inzetten.

In de statuten staat beschreven dat het bestuur dient te bestaan uit 3 personen. Dat is na het aftreden van Marieke nu niet het geval. Om het nu ontstane probleem tijdelijk op te lossen zal Marieke nog enige tijd aanblijven en nu niet aftreden.  Peter doet een dringend beroep op de leden: het is belangrijk dat er bestuursleden bij komen!! 


Begroting 2020-2021

Cock neemt het woord en geeft een toelichting op de uitgedeelde begroting. In de afgelopen periode is er een slag gemaakt met het digitaliseren van de boekhouding, samen met KAB en de financiële commissie. Dit betekent dat er goed zicht is op de cijfers en ook geeft dit goede begrotingsgetallen.

Cock geeft uitleg over de verschillende posten en onzekerheden mbt baromzet en huurkosten aan de gemeente. Als opmerking wordt gegeven om de begroting tijdens de ALV in november nogmaals aan de orde te stellen om te beoordelen of de begroting aangepast dient te worden.  Na wat vragen keurt de ALV de begroting voor het komende seizoen goed.

Ook de begroting van de stichting wordt besproken.

Na wat verschillende onderwerpen in de rondvraag neemt Pascal Hertogh het woord en geeft toelichting bij de foto’s die zorgen voor een mooie aankleding van de kantine. De schuifwand tussen de kantine en de businesslounge is beplakt met papier. Met hulp wordt het papier weggehaald en wordt een prachtige foto onthuld van de Heeren van Zuid (Foto Marcel Rekers).

Een leven lang DZC’68!