DZC '68DZC'68Vacatures › Coördinator Vrijwilligerscommissie/Prettig Sportklimaat

Coördinator Vrijwilligerscommissie/Prettig Sportklimaat DZC’68

Omschrijving
De vrijwilligerscommissie heeft als belangrijkste missie het zorgen voor een optimale cultuur binnen onze vereniging, waarbij het werven en behouden van vrijwilligers vanzelfsprekend is. Samen met Prettig Sportklimaat en nauwe samenwerking overig kader binnen onze vereniging zetten wij ons hiervoor zo breed mogelijk in


Plaats in de organisatie
Valt onder het bestuur

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

·         Inventariseert de stand van zaken rond het vrijwilligersbeleid, het aantal vrijwilligers en de diverse werkzaamheden (knelpuntenanalyse), adviseert het bestuur
·         Draagt samen met het team zorg voor het uitvoeren en het ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid
·         Is het aanspreekpunt voor vrijwilligers, commissies, bestuur, managers.
·         Beheert de vacaturelijst, de ontwikkeling en uitvoering
·         Schrijft het jaarverslag van de vrijwilligerscommissie
·         Onderhoudt de contacten, inventariseert de wensen, behoeften en motieven van vrijwilligers en behartigt hun belangen binnen de vereniging
·         Zet zich in voor de positie van vrijwilligers en stimuleert initiatieven om hen te betrekken bij het beleid van onze vereniging
·         Stimuleert en onderneemt acties die erop gericht zijn waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers uit te drukken (attentiebeleid)
·         Leidt de vergaderingen van de vrijwilligerscommissie, delegeert en zorgt voor een goede taakverdeling
·         Is verantwoordelijk voor de besluitvorming van de vergadering, houdt toezicht op gemaakte afspraken


Wat vragen wij?

·         Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren beschik je over goede sociale, communicatieve  en verbindende vaardigheden, je bent een mensenmens
·         Organisatiesensitiviteit
·         Integer
·         Besluitvaardig
 

Tijdsplanning

·         1x per maand overleg
·         6 uur per week


Wat biedt DZC’68 jou?

-prettige sfeer, veilige werkplek en gezellige collega’s
-uniformiteit
-lidmaatschap DZC’68, opname in attentiebeleid vrijwilligers
-VOG (verklaring omtrent gedrag), wordt kosteloos aangevraagd door DZC’68
-goede referentie op CV
 

Heb je belangstelling en/of wil je meer informatie?

Mail dan naar de vrijwilligerscommissie:
vrijw.com@dzc68.nl