DZC '68NieuwsArchiefOverige

Overige

“De Aftrap” Welkom bij DZC'68!

Op dinsdag 10 september 2019 wordt een informatieavond gehouden voor alle ouders van (nieuwe) jeugdspelers (t/m 012).
Een leuke en informatieve avond over oa de visie en werkwijze bij DZC'68.
Lees meer...

Nederlandse Kampioenschap MO17 in Boxtel

DZC’68 Meiden Onder 17-1 had zich gekwalificeerd voor het Nederlands Kampioenschap MO17 in Boxtel. Het werd een leuke dag met winst- en verliespartijen en de dag werd afgesloten met een gezellige barbecue in Doetinchem.
Lees meer...

DZC ’68 is niet succesvol in de bekerfinales

De bekerfinalisten van DZC ’68 (JO11-4, JO15-4 en JO17-3) zijn er dit jaar niet in geslaagd de beker mee naar huis te nemen. De teams van JO11-4 en JO17-3 konden na het kampioenschap ook de beker binnen halen.
Lees meer...

DZC'68 sluit seizoen goed af

DZC'68 heeft het seizoen goed afgesloten door in de laatste speelronde te winnen van Enter Vooruit  met 0-2, handhaving in de 1ste klasse is een feit. Daarbij zijn ook het 2de, 3de , 4de en onze Vrouwen 1 kampioen geworden.
Lees meer...

Kampioenen in aantocht

Voor komende zaterdag 25 mei, kunnen onderstaande teams kampioen worden, het 4de, Jo17-3. Jo10-2g, Jo10-4 en de  Jo10-6.
Iedereen succes en neem het kampioenschap mee naar Sportpark Zuid.

Zaterdag 25 mei: Opening nieuwe terras

Op zaterdag 25 mei zal het volledige nieuwe terras officieel bij DZC’68 in gebruik worden genomen. DZC is het ondernemersechtpaar Wolsink ontzettend dankbaar dat het ‘oude’ terras van Bakker Bart, gevestigd in hartje Doetinchem aan het Simonsplein, een tweede leven krijgt.
Lees meer...

Nieuwe verenigingsscheidsrechters bij DZC’68

DZC’68 heeft er weer 7 nieuwe verenigingsscheidsrechters bij. Binnenkort zijn Corrie Burger, Elwin Brouwer, Erik Brouwer, Erwin van Doorne, Ben Eijgelsheim, Tygo Ooms en Tom van der Sterren te bewonderen op Sportpark Zuid in hun door DZC beschikbaar gestelde scheidsrechterstenue.
Lees meer...

Iedere week drie Top Teams Prettig Sportklimaat

Veel leden en andere betrokkenen bij DZC’68 weten dat ‘plezier&sportiviteit’ de basis vormen van het DNA van de club. Een prettig sportklimaat is wat ons bindt en een belangrijke bijdrage levert aan de prestaties van onze teams.


Lees meer...

DZC'68 gaat vloggen

Onze club groeit en dat betekent dat we niet alles meer kunnen volgen. We willen natuurlijk alle leuke momenten meekrijgen dus gaan we teams de kans geven om hun dag aan de rest van DZC te laten zien. We geven elke week een ander team de kans om te laten zien waarom hun zaterdag zo leuk is. Dit kan met een thuiswedstrijd, maar de vlogstok (selfiestick) mag ook zeker mee naar een uitwedstrijd.
Lees meer...

Uitnodiging ALV 21 november 2018

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 november om 19.30 uur in het Clubhuis van DZC'68, in de ‘Delade Businesslounge’.
Lees meer...

Toernooi kalender 2019

Net zoals de voorgaande jaren zijn we alweer druk bezig met de organiseren van de jeugdtoernooien in de maand juni 2019. Dit jaar pakken we het groots aan en hopen dan ook vele jeugdploegen uit de regio, maar ook van daarbuiten te mogen begroeten!
Lees meer...

Cursussen bij DZC'68

Op maandag 29 oktober organiseert de KNVB samen met DZC'68 een avond voor alle trainers. Tijdens de bijeenkomst wordt de Rinus app uitgelegd. Dit gebeurt door middel van beelden/voorbeelden op uw telefoon en een groot scherm, daarnaast wordt er een voorbeeld training gegeven op het veld door één van de trainers.

Jullie worden tussen 18.15 en 18.30 uur verwacht in de Delade Business Lounge. De avond zal tot ongeveer 21.00 uur duren. ALLE TRAININGEN GAAN DIE AVOND NIET DOOR, zodat iedereen aanwezig kan zijn. Meld dit dus bij de spelers!

Wilt u vooraf de Rinus app downloaden? Dit kan via de app store, de app is gratis. U kunt de app koppelen met uw eigen KNVB relatienummer. U moet dan wel lid zijn van DZC. Nummer niet bekend? Vraag dit dan aan uw coördinator!

Op woensdag 7 en 14 november van 19.00 tot 22.00 uur wordt de cursus 'Inzicht in trainer sporter interactie' gegeven bij DZC in de Delade Sponsor Lounge. U kunt zich inschrijven via de onderstaande link. De cursus wordt gegeven door NOC*NSF. Voor DZC trainers is de cursus gratis – normaal gesproken bedragen de kosten voor deze cursus € 80,--. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar. Vol = Vol.
https://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/academie-voor-sportkader/inzicht-in-trainer-sporter-interactie-dzc68-07-11-2018

P.S. In 2019 starten we met een interne trainers cursus bij én door DZC'68.

Introductiefilm DZC’68 – In drie minuten, een leven lang …


DZC'68 1 - De Graafschap 7 juli 2018

Op zaterdag 7 juli 2018 speelde DZC'68 de opening van het seizoen tegen eredivisionist De Graafschap. Voor de wedstrijd waren de sponsoren welkom in de Delade Business Lounge voor een heerlijk hapje en drankje. Fotograaf Carlo Stevering maakte de nodige mooie kiekjes. 
Lees meer...

Breaking News: Het is nu bekend bij wie je in de kleedruimte zit

Het is bekend, bij wie je nu in de kleedkamer zit volgend seizoen. Ga naar het Tabblad Teams, kijk daar in welk team je bent ingedeeld.
Wij bedanken alle coördinatoren weer, voor deze toch intensieve klus. Mocht je ze tegen komen, bedank ze even. Ze verdienen het.

Waar ga je heen op vakantie, tag ons

We gaan door op Instagram in de zomer met de collages.
Hoe: Tag ons via Facebook, Instagram of stuur een Snapchat van je vakantieadres met iets wat te maken heeft met DZC'68. Verzin wat leuks. Van al die mooie foto's maken wij er weer een mooie collage van. SUCCES!


Lieke en de armbandjes voor Fight Cancer

DZC’68 heeft vanaf 2015 een samenwerking met Fight Cancer, een stichting die fondsen werft voor KWF Kankerbestrijding onder het motto ‘Love life. Fight Cancer’. Met Support68 ben ik zelf betrokken geweest bij het tot stand komen van deze samenwerking.

Eén van de doelstellingen van de samenwerking is het promoten van een gezonde leefstijl in het kader van preventie en jonge mensen bewust maken van de strijd tegen kanker. Het overkoepelende doel van Fight Cancer is om mensen in actie te laten komen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Deze doelstelling sluit aan bij die van DZC’68, een betrokken club die naast sport een belangrijke sociaalmaatschappelijke rol vervult voor zowel leden als niet-leden.

Toen ik thuis aan de eetkamertafel vertelde over deze samenwerking ging onze dochter Lieke aan de slag. Ze is creatief en haar hobby is het maken van armbandjes. “Door speciale DZC’68 survival armbandjes te maken en deze op de club te verkopen kan DZC’68 de opbrengst hiervan aan Fight Cancer doneren” aldus Lieke.
Lees meer...

Trainer gezocht voor het 4de

Het 4de zoekt een trainer voor het komende seizoen. 
Lees meer...

Vacature Vertrouwens contactpersoon (M) bij DZC'68

De Vertrouwenscontactpersonen zijn al enkele jaren een aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (bijv seksuele intimidatie, pesten, agressie) en hier met iemand over wil praten.
Lees meer...

Privacy verklaring DZC’68

DZC’68 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DZC’68 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als DZC’68 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Van verschillende ‘groepen’ binnen de vereniging worden persoonsgegevens verwerkt:
 • Leden
 • Vrijwilligers
 • Medewerkers / stagiaires
 • Sponsoren
 • Abonnees nieuwsbrief
 • Klanten / leveranciers / partners
 • Spelers
 • Analyse en / of EHBO gegevens
 • Gegevens spelers tbv scouting / spelervolgsysteem

Voor een overzicht welke persoonsgegevens gevraagd worden en voor welke doeleinden wordt verwezen naar het document: Bijlage Privacy Verklaring DZC’68

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie tbv medewerkers;
 • Het beheer en technische ondersteuning van de website (HPU internet services)
 • Verwerken van gegevens van sponsoren (Sponsit)
 • Het aanvragen van een VOG

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  Dit doen wij door met deze partijen een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
DZC’68 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens DZC’68 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We testen en evalueren regelmatig onze afspraken en maatregelen;
 • Onze medewerkers / vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
DZC’68
Sportweg 6
7006 GJ Doetinchem
info@dzc68.nl

12345

1234
Lees meer...

Nieuwe aflevering DZC'68 TV online

Er is weer een nieuwe aflevering van DZC'68 TV online.
Met deze week: 
De wedstrijd tegen Enter Vooruit 1
Lees meer...

Enquete leden participatie

De werkgroep ledenparticipatie, heeft vragen opgesteld in de vorm van een enquête met als doel "hoe vergroten wij de participatie van betrokkenen binnen DZC?"
Lees meer...

UPDATE | Nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen

Vanaf het seizoen 2018 - 2019 starten de teams van Onder 10 in de vernieuwde opzet met partijtjes van 6 tegen 6. Ook de teams Onder 11 en Onder 12 starten met de nieuwe wedstrijdvormen. Zij zullen partijtjes van 8 tegen 8 gaan spelen op een half veld.
Lees meer...

Videopresentatie DZC'68

Op dit moment is de Communicatie Commissie bezig met een videopresentatie over DZC'68. In deze video geven wij een korte impressie van wat er allemaal gebeurt bij onze vereniging. Op 8 en 12 mei a.s. worden de opnames voor de videopresentatie gemaakt.
Lees meer...

Ledenparticipatie bij DZC'68

De werkgroep ledenparticipatie, heeft vragen opgesteld in de vorm van een enquête met als doel "hoe vergroten wij de participatie van betrokkenen binnen DZC?"  Jan Minkhorst verteld waarom dit nodig is.
Lees meer...

Privacywet of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)bij DZC’68

Op 25 mei 2018 verandert er veel op het gebied van privacybescherming. Op deze datum wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) definitief vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ook als vereniging moeten wij voldoen aan deze wet. Het bestuur is al gestart met de voorbereidingen hiervoor. De eerste stap is het in kaart brengen van welke (persoons)gegevens bij de club geregistreerd worden en waar deze voor gebruikt worden. Er zullen nog meerdere stappen volgen om uiteindelijk te voldoen aan de wet. Een traject dat we zorgvuldig willen doen.

(Deskundige) hulp hierbij kunnen we goed gebruiken! Wanneer je de club hierbij wilt helpen horen we dat graag!

Stuur een berichtje naar m.van.erkelens@dzc68.nl.

Reünie en MudRun op 19 mei

Lees meer...

Zaterdag 14 april in het teken van "Laat IRIS weer voetballen"

Zaterdag 14 april zal in het teken staan " Laat Iris weer voetballen", hier is veel geld voor nodig, dus doneer in de collectebus die hiervoor staat in de kantine. Misschien dat ze ook nog wel even komt kijken.
Lees meer...

DZC'68 TV

De beelden van DZC'68 tegen DOS'37 van zaterdag 16 april en de nabeschouwing met Robin Faver, staan online. 
Lees meer...

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op bezoek bij DZC'68

Impressie van bezoek Minister Bruins bij onze open club DZC'68. Als start van kennismaking met Sport en Bewegen in de Achterhoek
Lees meer...

Afgelastingen Zaterdag 17 maart

Alle wedstrijden tot en met de JO11 zijn afgelast. Voor de overige wedstrijden gaan gewoon nog door. Kijk morgen op voetbal.nl / de website of je wedstrijd is afgelast 

Update accommodatieperikelen

We kennen het spreekwoord van de laatste loodjes…..
Deze gaat voor onze accommodatie echt wel op, moet ik helaas constateren.
Maar uiteindelijk komt alles toch goed.
Lees meer...

Word scheidsrechter bij DZC

Wil je graag een wedstrijd leiden? Dat kan bij DZC'68.

Lees meer...

Terugkijkend naar 2017

Ook wij kijken met een goed gevoel terug naar 2017. Nieuwe accommodatie, 1ste kampioen, VR1 naar de 2de klasse, gecertificeerde jeugd opleiding, veel teams kampioen, beste voorzitter / club en we kijken hoopvol naar 2018, ons 50 jarig jubileum jaar.

Scheids bedankt !

Wekelijks genieten we bij DZC'68 van alle voetbalwedstrijden.
Al deze wedstrijden worden mede mogelijk gemaakt door de scheidsrechters die binnen onze vereniging actief zijn.
Deze week was het de week van de scheidsrechters.
Lees meer...

 

Welkom bij DZC'68 TV! Op deze pagina zullen oa de samenvattingen te zien zijn van de thuiswedstrijden van het eerste elftal. 
Lees meer...

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering woensdag 7 juni 2017

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 juni om 19.30 uur in het Clubhuis van DZC'68. Dit zal de laatste ledenvergadering zijn in het 'oude' clubhuis.
Lees meer...

Maandagavond laatste team kampioen geworden

Maandagavond heeeft de jo11-4 de laatste wedstrijd als kampioenen afgesloten. Gefeliciteerd jongens, namens DZC'68.
#samenkampioen
Lees meer...

DZC ’68 10 is kampioen, huldiging 6 mei!

Het 10de elftal van DZC ’68 is op dinsdag 02 mei 2017 kampioen geworden in hun klasse door met 0 – 2 te winnen in Arnhem van VDZ. Aankomende zaterdag na hun uitwedstrijd worden ze gehuldigd op Sportpark Zuid.
Lees meer...

Nomineer Nu ! 2e Achterhoekse Voetbalnacht

Op donderdag 8 juni 2017 vindt voor de 2e keer de Achterhoekse Voetbalnacht plaats. Een avond vol voetbalentertainment voor alle voetballiefhebbers en de uitreiking van 5 Awards voor de besten van de besten uit de Achterhoek.
Lees meer...

Wekelijks 3 Top Teams, in shirt Prettig Sportklimaat

Veel leden en andere betrokkenen bij DZC'68 weten dat 'plezier & sportiviteit' de basis vormen van het DNA van de club. Een prettig sportklimaat is wat ons bindt en een belangrijke bijdrage levert aan de prestaties van onze teams. Op 18 maart zijn de Top Teams:
JO9-11, JO11-12 en JO13-6.
Lees meer...

Herfstkamp aanmeldformulier


Bas Sanders, rust zacht

Dinsdag bereikte het bestuur van DZC ’68 het droevige bericht dat Bas Sanders op maandag 06 februari 2017 is overleden op 23 jarige leeftijd.
Lees meer...

Walking Football


Nieuwe coördinatoren bij DZC'68

Per 1 januari zijn er 3 nieuwe coördinatoren werkzaam bij DZC'68, namelijk voor de JO11(E), JO13(D) en de JO17 JO19 (B en A) 
Wij wensen ze veel plezier en succes toe aan hun nieuwe functie binnen de club.
Lees meer...

Nieuwjaarsreceptie zonder snert

Afgelopen zaterdag (7/1) hield DZC'68 haar Nieuwjaarsreceptie. Er was voor de tweede keer gekozen de Nieuwjaarsreceptie te koppelen aan het Snerttoernooi. Vanwege de weersomstandigheden (sneeuw op het veld) werd het Snerttoernooi echter afgeblazen. Restte een gezellige en enthousiasmerende Nieuwjaarsreceptie
Lees meer...

Helga Riekel ontvangt hoofdprijs loterij!

Afgelopen zaterdag, tijdens de rust van DZC'68 - DZSV, ontving Helga Riekel uit handen van Rob Ten Have (Automobielbedrijf Ten Have) en Erhard Bus (Autobedrijf Ebus) de hoofdprijs van de grote DZC'68 loterij. Een prachtig mooie Toyota Aygo!
Lees meer...

Marja clubheld van de Gemeente Doetinchem

Marja is de clubheld geworden van de Gemeente Doetinchem. Iedereen bedankt voor het stemmen op onze clubheld.
Lees meer...

Jeugdcoördinator

De jeugdcoördinator is het aanspreekpunt voor leiders, trainers van de betreffende leeftijdsgroep m.b.t. de organisatie van wedstrijden op het veld, trainingen en nevenactiviteiten.
Lees meer...

Kantine Medewerkers

KANTINEMEDEWERKER

Ben jij een hygiënische werker, flexibel  en handig, en bovendien een gezellige persoonlijkheid.
Dan zoeken wij jou! 

Je taken bestaan uit het verkopen van koffie/thee, frisdrank, broodjes etc. en het schoonmaken van de keuken en bar. Je werkt met een fijn team van vrijwilligers samen.

We werken in bloktijden en in goed overleg. 
Op dit moment zoeken we iemand voor de kantine/bar:

· Dinsdagavond 18:00 – 21:30 uur
· Woensdagmiddag tijdens trainingen champignons league
· Vrijdagavond 18:00 – 21:30 uur
· Zaterdag: 08:00 – 12:00 / 12:00 -16:00 / 16:00 – 19:30 uur

Voor de keuken:
· Zaterdag: 11:00 – 15:00 uur / 15:00 – 19:00 uur 

Lijkt het je leuk, neem dan contact op met:

Marja Meesters
kantine@dzc68.nl
06 - 19 06 96 78

COORDINATOR PRETTIG SPORTKLIMAAT

Sporters presteren het beste als ze plezier en zelfvertrouwen hebben. 

Bij DZC’68 onderschrijven we wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen van topcoaches die aangeven dat je veel meer bereikt als spelers uitzien naar trainingen en wedstrijden, omdat ze daar plezier hebben. En als ze met zelfvertrouwen spelen, zodat ze fouten durven maken en daarvan leren. Daarom proberen we onze vrijwilligers, spelers en ouders daarvan bewust te maken.

Binnen DZC’68 is de werkgroep Positief Coachen actief bezig om dit onderwerp binnen de vereniging meer bekendheid te geven. Sinds de start in 2012 zijn zij bezig in het bedenken, creëren en uitvoeren van acties rondom positief coachen.

Is je interesse gewekt en wil je samen met de werkgroep het overleg en de acties coördineren?

Sluit je dan aan bij ons en neem contant op met:
Marieke van Erkelens
m.van.erkelens@dzc68.nl
06 - 22 39 44 15

Walking Football bij DZC'68, begin tijd aangepast

Elke vrijdagochtend is er walking football op Sportpark ZUID, vanaf 09:30 tot 11:00 uur bent u welkom. Walking football is voor iedereen toegankelijk. 
Lees meer...

M&J Design teamsponsor E2

M&J Design uit Zelhem is shirtsponsor geworden van DZC'68 E2! Tevens is het contract voor het reclamebord aan het hoofdveld verlengd. Wij zijn Manfred Janssen van M&J Design erg dankbaar en wensen de mannen van de E2 heel veel plezier en succes met hun nieuwe tenue!
Lees meer...

De DZC'68 clubapp, heb jij hem al?

De DZC'68 clubapp, heb jij hem al.
Vanaf heden beschikt DZC'68 over een eigen KNVB ClubApp.
De mobiele applicatie is vanaf nu te downloaden voor iOS en Android.
Lees meer...

Column - Langs de lijn

Hopelijk ligt er een gezellige decembermaand achter u en bent u het nieuwe jaar goed gestart. Het nieuwe jaar begon voor mij in ieder geval goed. Na een paar maanden in-between-jobs (een mooie term voor “zonder werk”) te zijn geweest, begon ik in januari met mijn nieuwe baan. Een hele leuke, uitdagende baan met veel toekomstperspectief. Het zal op het thuisfront wel weer een hele puzzel worden om alles goed te organiseren en om alle agenda’s in elkaar te passen. Heel herkenbaar waarschijnlijk voor velen; de hectiek van het dagelijks leven.
Lees meer...

Column: Marieke van Erkelens

Langs de lijn of online?
Het is half oktober en de eerste competitiewedstrijden liggen achter ons. Na een paar natte zaterdagen gelukkig ook zonnige zaterdagen!! Hetzelfde geldt misschien wel voor de uitslagen van deze wedstrijden: grijs en somber, druilerig of heel zonnig.
Lees meer...

Het gaat maar door! Column Cock Oudijk

Tot voor kort waren winterstop en zomerstop bekende termen bij DZC’68. Als je de huidige voetbaljaargangen beschouwt heeft de winterstop plaats gemaakt voor extra speelronden in de competities met 14 ploegen, maar ook het traditionele snerttoernooi en de kaderdag bij DZC’68 zijn bekende ijkpunten.
Lees meer...

Clubartikelen

Clubshop DZC'68
DZC'68 heeft een eigen kledinglijn. Daarnaast heeft DZC'68 een collectie fanartikelen. Via de clubshop kan iedereen deze producten online bestellen.