DZC '68NieuwsOverige nieuwsWerkgroep Vrouwenvoetbal: Wegens succes beëindigd!

Werkgroep Vrouwenvoetbal: Wegens succes beëindigd!

De Werkgroep Vrouwenvoetbal bij DZC’68 startte in het seizoen 2013 – 2014. Dit met als opdracht het meiden- en vrouwenvoetbal binnen de vereniging te ontwikkelen op kwantiteit en kwaliteit. Na zes jaar is de balans opgemaakt en gezien de resultaten is niet langer nodig om de meidenafdeling als apart onderdeel van de vereniging te profileren.
Gestart op het juiste moment op de juiste plaats: seizoen 2013-2014, DZC’68. Taak: het meiden- en vrouwenvoetbal binnen de vereniging te ontwikkelen op kwantiteit en kwaliteit. In dat seizoen waren er vier meiden/vrouwenteams, waarbij VR1 uit kwam in de 4e klasse. Er was geen aansluiting bij de jeugdopleiding van de jongens, laat staan integratie van het meiden- en vrouwenvoetbal met de jeugdopleiding, die inmiddels is ontwikkeld tot de sterkste van de regio.

De eerste jaren werd veel energie gestoken in de groei van het aantal spelende vrouwelijke leden. Dat deden we door het organiseren van allerlei vrolijke activiteiten, zoals Vriendinnendagen onder het motto Voetbal een mannensport? Dacht het niet! Geleidelijk aan werd gestart met de ontwikkeling van de kwaliteit. Er werd een Coördinator Vrouwenvoetbal aangesteld om voor meer verbinding tussen de diverse meiden- en vrouwenteams te zorgen en om als aanspreekpunt en adviseur van de Managers Breedtesport en Prestatiesport te fungeren. Daarmee kon de Werkgroep zich richten op de naamsbekendheid van DZC en de organisatie van activiteiten om nieuwe vrouwelijke leden te werven voortzetten.

Tijd om de balans op te maken: Geschoold kader, betere (training)faciliteiten en selectievoetbal. Met inmiddels een kleine 200 spelende meiden en vrouwen, de KNVB die alle ontwikkelingen binnen DZC op de voet volgt en als voorbeeld voor menig andere vereniging stelt, een VR1 dat gepromoveerd is naar de Landelijke 1e klasse en een MO17-1 dat uit kwam in de 4e Divisie. Inmiddels is het meiden- en vrouwenvoetbal organisatorisch zowel als prestatiesport als breedtesport volledig geïntegreerd in de organisatiestructuur en de clubcultuur. Een kroon op alle energie, die de afgelopen jaren in de Werkgroep is gestoken.

Met de bereikte resultaten wordt het tijd voor een volgende stap. We vinden het niet langer nodig om de meidenafdeling als apart onderdeel van de vereniging te profileren. We gaan door met het verder ontwikkelen van meiden- en vrouwenvoetbal binnen DZC vanuit het Ontwikkelprogramma Vrouwenvoetbal van de KNVB, waar ook DZC in deelneemt. Daarnaast zullen de leden van de huidige Werkgroep zullen zich komend seizoen melden bij diverse commissies om de reeds behaalde doelstellingen te borgen en om als één vereniging DZC te vertegenwoordigen. DZC blijft zich sterk maken om ook op lange termijn tot de meest toonaangevende vrouwenvoetbal-verenigingen van Nederland te behoren.

We willen het bestuur en management van DZC bedanken voor het vaststellen van de beleidskaders en de vrijheid om ons hierin te mogen ontwikkelen en hun steun, onze (oud) kaderleden voor hun sportieve bijdrage en ondersteuning en al die andere vrijwilligers en sponsoren voor hun support in de afgelopen jaren.

Samen waar het kan, specifiek waar nodig!

Namens alle (oud) leden van de werkgroep: BEDANKT J

Carla Niezen, Julia van Rinsum, Joyce ten Tije, Marco Rijks, Bram Schleedoorn en Rob ten Tije