DZC '68NieuwsOverige nieuwsVrijwilligersbeleid, het begeleiden van de vrijwilliger

Vrijwilligersbeleid, het begeleiden van de vrijwilliger

Onder het motto Breed Presteren leveren Ralf Timmer en Max Riekel de komende zes maanden beurtelings een item aan over Prestatiesport en Breedtesport. Dit om toe te lichten wat er allemaal gebeurt in hun afdeling en hoe er gezamenlijk wordt opgetrokken. Max Riekel aan het woord over "het Vrijwilligersbeleid"
Een van de speerpunten van het seizoen 19/20 is het herschrijven van het vrijwilligersbeleid en het met name het begeleiden van de vrijwilliger. De breedtesport heeft ongeveer 55 teams in competitie, dit betekent dat ieder team minimaal twee kaderleden heeft, een trainer en een leider.

De kaderleden zijn het voetballend hart van een team, zonder hen kan er niet getraind of gevoetbald worden. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat vooral de kaderleden plezier hebben in het uitvoeren van hun vrijwilligerstaak. Het plezier willen wij vergroten om de kaderleden meer handvaten en begeleiding te bieden. Als een trainer meer plezier heeft in het geven van een training dan heeft een voetballend lid dat ook.

Voor de kaderleden organiseren wij ieder jaar een cursus vanuit NOC NSF, een interne trainers cursus, is er een aanspreekpunt voor ieder
kaderlid en is het programma coach de coach opgericht waarbij een opgeleid persoon komt kijken naar een training.

Daarnaast is één van de speerpunten dat de randvoorwaarden voor alle vrijwilligers in orde zijn. Zo is er bijvoorbeeld een koffiekaart, windjack, wedstrijd en trainingsmaterialen, trainingskaarten/app, formats, en niet te vergeten de vrijwilligersavonden en presentjes.

Want zonder vrijwilligers geen leven lang DZC'68.