DZC '68NieuwsOverige nieuwsVerslag Algemene Ledenvergadering 11 augustus 2021

Verslag Algemene Ledenvergadering 11 augustus 2021

Op woensdag 11 augustus vond de ‘uitgestelde’ ALV plaats in de DeLade Bussinesslounge van DZC.

De in juni geplande vergadering kon door de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Het bestuur heeft de vergadering uitgesteld tot 11 augustus.
In de ‘voorjaarsvergadering’ wordt zoals altijd de begroting voor het komend seizoen voorgelegd aan de leden. 
Als bestuur willen we graag deze begroting voorleggen voordat het nieuwe seizoen van start gaat.  Hoewel deze datum in augustus voor sommigen in de vakantieperiode viel was de Bussinesslounge goed gevuld met betrokken leden (met de nodige afstand van 1,5 meter).

Om stipt 19.30 uur opent voorzitter Peter de vergadering.  

Terugblik afgelopen seizoen
Ondanks dat er het afgelopen seizoen weinig gevoetbald is, is het ledenaantal slechts zeer minimaal gedaald (van 1611 naar 1603). Een lichte daling bij de senioren en de junioren. Bij de ‘nieuwe takken’ zoals Voejebal en G-voetbal wordt nog wel een groei verwacht aan het begin van volgend seizoen.

Dat er niet gevoetbald is heeft natuurlijk ook financiële consequenties gehad. Door goed te letten op de uitgaven en oa de steun van de NOW regeling is het gelukt om vorig seizoen met een klein positief saldo af te sluiten. In de ALV van november zullen de realisatiecijfers uitgebreid besproken worden.

Afgelopen seizoen zijn ook een aantal projecten afgerond, zoals het gebruik van Unit4, (boekhoudsysteem) en Sportbundels. Sportbundels wordt nu gebruikt door bestuur en managers, waarbij alle belangrijke documenten en ook actiepunten centraal opgeslagen worden.

Ook is de certificering als Regionale Jeugdopleiding verlengd tot 2024 en is het Multicourt gerealiseerd. Green Boarding bij veld 1 is aangelegd en verder zijn er meerdere sponsorcontracten afgesloten, oa met Grolsch en Sligro. 

WBTR
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Marieke geeft een toelichting mbt de wet WBTR. Voor 1 juli 2021 was het nodig om als vereniging te voldoen aan de wet WBTR. De wet WBTR is bedoeld om te kwaliteit van besturen te verhogen.

Eind juni hebben we als bestuur overlegd en veel punten die in de WBTR aan de orde komen besproken met elkaar. Oa is besproken: Taakvervulling/goed bestuur, Stemrecht, Belet en ontsteltenis, Aansprakelijkheid, Tegenstrijdig belang, Toezicht, Raadgevende stem en Bezoldiging.

Van dit overleg zijn notulen vastgelegd en opgeslagen in SportBundels.

Het is voor sommige onderwerpen nodig dat de statuten hierop gewijzigd dienen te worden. Dit hoeft niet gelijk, maar wel binnen 5 jaar. Dit zal tzt nog wel dienen te gebeuren, naar voorbeeld van statuten van de KNVB.

Begroting 2021-2022
Cock neemt het woord en geeft een toelichting op de uitgedeelde begroting.
Voor de begroting voor het komend seizoen is het uitgangspunt er gevoetbald kan worden.
Cock geeft uitleg bij verschillende posten van de inkomsten zoals de contributie, jeugdsubsidie van de gemeente en de kantineverkoop. 

Bij de uitgaven is er een toelichting mbt de salarissen en sociale lasten en de huur van het gebouw en de velden. Verder uitleg mbt de abonnementen en wedstrijdkosten. Om de randvoorwaarden (zoals ballen, doelen, hesjes etc) voor alle teams op orde te hebben zijn de uitgaven hiervoor wat toegenomen. Na wat vragen en nadere toelichting door Cock keurt de ALV de begroting voor het komende seizoen goed.

Ook de begroting van de Stichting wordt ter informatie aan de ALV toegelicht.  
Peter sluit de vergadering met de activiteitenkalender voor volgend seizoen.
Er staan weer veel activiteiten gepland en hopelijk kunnen ze allemaal doorgaan!
Na een dankwoord is er gelegenheid om elkaar te spreken in de kantine onder het genot van een drankje.

Graag tot een volgende ALV!