DZC '68NieuwsOverige nieuwsUpdate vanuit het bestuur

Update vanuit het bestuur

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen.

Graag praat ik jullie even bij over een aantal actuele zaken in de club.


Nieuwjaarsreceptie
Allereerst wil het bestuur de leden van harte uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari aanstaande om 10.30 in ons clubhuis. Tijdens de receptie wordt u een heerlijke brunch aangeboden. Er wordt teruggeblikt en vooruitgeblikt en worden jubilarissen in het zonnetje gezet.
Aansluitend vindt het jaarlijkse snerttoernooi plaats waar u ook van harte voor bent uitgenodigd om deel te nemen of om te kijken onder het genot van een bakje erwtensoep.

Update nieuwbouw accommodatie
Zoals we kunnen zien is daadwerkelijk de bouw van de accommodatie gestart.
In de komende maanden gaan we letterlijk, achter ons huidige clubhuis, onze nieuwe home zien verrijzen. We proberen u dit vanaf januari live te laten volgen door regelmatig foto's op de website te plaatsen. En wist dat:
- We op dit moment op schema liggen
- rond de bouwvak de accommodatie opgeleverd wordt
- deze accommodatie waarschijnlijk een van de meest duurzame sportaccommodaties van Nederland gaat worden
- op 25 januari een "officiële handeling" als markering van de start van de nieuwbouw gaat plaatsvinden
- de sloop van onze huidige accommodatie half juni begint
- dat dit precies het moment is na afloop van de huidige seizoensactiviteiten
- dit gebouw in 2 weken wordt afgebroken
- begin juli dan de aanleg van het kunstgrasveld begint
- deze dan in het begin van het nieuwe seizoen gereed zou moeten zijn
- er ook in de kerstvakantie hard doorgewerkt wordt door de inrichtingscommissie en bouwgroep om input te kunnen geven aan de bouwer
- Deze update maandelijks een vervolg krijgt

Kunstgrasperikelen
Zoals we in de media hebben kunnen lezen heeft nader onderzoek van het RIVM uitgewezen er geen gevaren zijn voor de volksgezondheid bij het sporten op kunstgras met rubbergranulaat. Voor het bestuur van DZC'68'is er dan ook geen aanleiding om de gekozen koers te wijzigen. Wel zal er door de gemeente Doetinchem in januari nog een bijeenkomst belegd worden met VVG, VIOD en DZC'68 om een en ander kort door te spreken. We zullen, als DZC'68, in dit overleg natuurlijk ook de keuze voor de korrels voor het nog aan te leggen kunstgrasveld inbrengen.

Kaderdag
Door de drukke werkzaamheden rondom de nieuwe accommodatie en agendaproblemen is besloten om de geplande kaderdag op 14 januari niet door te laten gaan. Er wordt nog bekeken of een ander moment verder op in het seizoen Inge passen is.

Van oud naar nieuw
Rest mij u, namens alle bestuursleden, een hele leuke jaarwisseling te wensen.
Ik hoop u allemaal op 7 januari om 10.30 te zien op de nieuwjaarsbrunch/receptie onder het motto van Een leven lang DZC.

Namens het bestuur,
Jan Minkhorst
(Voorzitter)