DZC '68NieuwsOverige nieuwsUpdate van het bestuur

Update van het bestuur

Middels een kort nieuwsbericht houdt het bestuur u op de hoogte over waar het zich mee bezig heeft gehouden de afgelopen tijd.
Heel fijn te horen dat Mark Rutte op 21 april aankondigde dat er door de jeugd weer getraind mocht gaan worden. Het is gemakkelijk te zeggen dat er weer getraind kan worden, het praktisch mogelijk maken en uitvoeren heeft nog wel wat voeten in aarde gehad. Nadat we overlegd hebben met Bestuur en Managers, hebben de managers in een recordtempo een indeling en schema gemaakt, zodat er ruimte zou zijn voor alle teams. Daarbij was het ook nog nodig rekening te houden met de voorwaarden en regels die door NOC*NSF, KNVB en Gemeente gesteld werden – geen gemakkelijke klus. Na goedkeuring van het plan door de Gemeente kon er op 29 april gestart worden met trainen. Dat betekent ook weer kunstgraskorrels door het hele huis, stinkende voetbalschoenen en weer 'voetbalwas'. Zelfs dat alles heb ik gemist ... . En vanaf 11 mei kunnen ook de senioren weer het veld op, heel fijn!

Er kan echter niet getraind worden op veld 1 – het voormalige hoofdveld. Er is begonnen met het vervangen van het kunstgras van dat veld en dat was wel nodig na tien jaar. De planning was om dit in juni te doen, maar door de coronacrisis is in overleg met de Gemeente besloten nu al te starten met het vervangen van de toplaag. Over een aantal weken ligt er weer een mooi nieuw kunstgrasveld.

Als bestuur vergaderen we via Skype – een goed alternatief nu we niet bij elkaar kunnen zitten. Afgelopen maand is het bestuur o.a. bezig geweest met het aanvragen van de steunmaatregelen die beschikbaar gesteld zijn door de regering, zijn er contacten geweest met de Gemeente over de vervanging van het kunstgrasveld en was er een gezamenlijk overleg met de Doetinchemse voetbalverenigingen en de KNVB (via Skype). Daarnaast is er een start gemaakt met het maken van de begroting voor volgend seizoen. Normaal gesproken wordt de begroting in de Algemene Ledenvergadering (ALV) in mei voorgelegd, maar er is besloten de ALV te verplaatsen naar woensdag 8 juli. Zoals nu te voorzien is, zou het dan weer toegestaan zijn om bijeenkomsten te organiseren.

Hopelijk zien we elkaar weer snel op Sportpark Zuid!

 

Hartelijke groet,

namens het bestuur,

Marieke van Erkelens