DZC '68NieuwsOverige nieuwsUpdate van het bestuur (Februari 2022)

Update van het bestuur (Februari 2022)

Middels een kort nieuwsbericht houdt het bestuur u op de hoogte over waar het zich mee bezig heeft gehouden de afgelopen tijd.
De competitie is weer gestart!!
De zaterdagen zijn weer gevuld met voetballers én toeschouwers op de velden en in de kantine. Wel nog met de nodige maatregelen, maar de maatregelen worden steeds minder de komende tijd.

Vanaf 18 februari (geldend tot 25 februari):
Voor het betreden van de kantine, de toiletten, de kleedkamer en/of de sporthal is nog wel een coronatoegangsbewijs nodig. De daar (binnen) geldende 1,5 meter, het mondkapje bij rondlopen en een vaste zitplaats komen per 18 februari te vervallen.

Op vrijdag 25 februari vervallen de laatste maatregelen. Het coronatoegangsbewijs hoeft dan niet meer getoond te worden bij het betreden van de kantine, de toiletten, de kleedkamer.
Of er in de toekomst weer maatregelen nodig zijn is niet te voorspellen. Maar ook dan vinden we met elkaar daar weer een weg in, en zal iedereen zich aanpassen. Net zoals dat de afgelopen periode door iedereen gedaan is.

Versoepeling van de maatregelen betekent ook weer ruimte voor andere activiteiten. De agenda is voor het voorjaar al goed gevuld, ook met ‘uitgestelde’ activiteiten. Denk aan oa de vrijwilligersavond en de paasbingo! Van harte welkom!

In het overleg van bestuur en managers deze maand was het beleidsplan een belangrijk agendapunt. Input van verschillende commissies is gevraagd en met de input van bestuur en managers wordt er een opzet gemaakt voor het beleidsplan voor 2022-2027. De verwachting is dat tijdens de ALV in het voorjaar een nieuw beleidsplan gepresenteerd en vastgesteld kan worden. Ieders input is welkom! Heb je opmerkingen of aanvullingen op het beleidsplan? Wees vrij om contact op te nemen met bestuur, via mail (secretaris@dzc68.nl) of spreek ons aan!. Op de zaterdagen is er altijd iemand van bestuur en managers aanwezig.