DZC '68NieuwsOverige nieuwsNieuws van de Vrijwilligerscommissie

Nieuws van de Vrijwilligerscommissie

De WEEK TEGEN PESTEN is dit jaar van 23 t/m 30 september 2023.

DZC'68 streeft er naar dat iedereen op een veilig en prettige manier zijn/haar sport kan uitoefenen maar ook dat trainers, leiders en overige vrijwilligers zich veilig voelen binnen de club.
De commissie Prettig Sportklimaat heeft onlangs het anti-pestprotocol gemaakt en geintroduceerd. In de week tegen pesten gaan we hier extra aandacht aan besteden.

Dit doen we d.m.v. posters en we benaderen alle jeugdteams t/m onder 19.

 

Pesten gebeurt overal en is van alle tijden.

Het kan ernstige gevolgen hebben en daarom is het belangrijk dat pesten STOPT.

Het is bekend dat vertellen dat je gepest wordt moeilijk is, omdat je niet gelooft wordt, je misschien bedreigd wordt als je het door vertelt, je denkt dat je zelf schuld hebt aan het feit dat je gepest wordt.

Het is belangrijk om erover te praten, zo alleen kan pesten stoppen.

Mocht het zo zijn dat je gepest wordt of ziet dat iemand gepest wordt , meld dit dan, aan je ouders en/of trainer-leider.

Ook kan je met de vertrouwenspersonen van DZC'68 contact opnemen.

Met Ans vcp-ans@dzc68.nl of Steven vcp-steven@dzc68.nl.

In alle vertrouwen kun je aangeven wat er met jou of iemand die je kent gebeurt. Zij kunnen helpen en DZC’68 zal er alles aan doen om het pesten te stoppen.

Bij pesten, kijk dus niet weg en loop er ook niet voor weg. Denk niet "het zal wel vanzelf ophouden", denk er eens over, hoe het voor jou zou zijn als jij gepest wordt... 

Als we allemaal onze ogen en oren openhouden en pesten aan de kaak durven te stellen kan veel individueel leed voorkomen worden.

Commissie Prettig Sportklimaat

DZC’68