DZC '68NieuwsOverige nieuwsGemeente Doetinchem en DZC'68 zetten handtekening onder overeenkomst

Gemeente Doetinchem en DZC'68 zetten handtekening onder overeenkomst

Tijdens een feestelijke en informatieve bijeenkomst in het clubhuis van DZC'68 hebben wethouder Peter Drenth van de Gemeente Doetinchem en Jan Minkhorst van DZC'68 de handtekening gezet onder de overeenkomst voor een nieuwe accommodatie van DZC'68 op Sportpark Zuid.

De Gemeente Doetinchem draagt zorg voor de bouw van de kleedkamers en DZC’68 neemt zelf het clubgebouw met alle aanverwante ruimten voor haar rekening.

DZC'68 één van de grootste sportverenigingen van Doetinchem en telt momenteel zo'n 1.450 leden. Dat vertaalt zich in zo'n 70 teams in competitie. Gezien de gestage groei die DZC'68 doormaakt, is de huidige accommodatie niet meer toereikend en voldoet deze ook niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast ontwikkelt DZC'68 steeds meer maatschappelijke projecten die om een goed geoutilleerde multifunctionele thuisbasis vragen.


Jaren geleden is er al een start gemaakt met de plannen voor de nieuwbouw van het clubgebouw en de kleedkamers. Na de ondertekening konden een groot aantal leden kennis nemen van de nieuwste tekeningen van Duoplan Doetinchem Architecten. Daarbij is het nieuwe clubhuis met alle daaronder liggende kleedkamers direct aan de Sportweg gepland. Op zes verschillende plekken konden er vragen worden gesteld, konden er op- en aanmerkingen worden gemaakt en konden er nog nieuwe ideeën worden ingebracht.

Hopelijk komt de nieuwe accommodatie te liggen aan een tweede kunstgrasveld; de besprekingen daaromtrent tussen de Gemeente Doetinchem en DZC'68 zijn in volle gang. De planning is dat de bouw in het najaar van 2015 gaat starten en dat de nieuwbouw aan de start van het seizoen 2016 – 2017 gereed is. 

Met hartelijke groet,
namens het bestuur, 

Egenius Lodewijks