DZC '68NieuwsOverige nieuwsAvond vol applaus

Avond vol applaus

Donderdagavond (23/11) was er voor alle leden de Algemene Ledenvergadering van DZC’68. Het werd een mooie, gevarieerde en boeiende avond met als apotheose de benoeming van zes nieuwe Leden van Verdienste: Fernando Aaldering, Anne de Boer, Henk Bolk, Bart Bouwmeester, Gerrit van Dongen en Jeroen Sanders.
De Algemene Ledenvergadering is de laatste jaren niet zomaar een vergadering. Het is een meeting waar verantwoording wordt afgelegd over diverse zaken, maar het is ook een meeting waar informatie wordt gebracht en gehaald. Ook dit jaar was dat het geval: er passeerden diverse verslagen, er was een interactieve carrousel opgezet, er was een herverkiezing en een afscheid bij het bestuur en er werden zes nieuwe Leden van Verdienste benoemd.
 
Jan Minkhorst opende de avond met een scala van activiteiten die de laatste weken bij DZC hadden plaatsgevonden. Het gaf een beeld van DZC als ‘open club’. Vervolgens kreeg de nieuwe Manager Accommodatie Jan Bisperink de gelegenheid zich voor te stellen. Dit informatieblok werd afgesloten door ondergetekende die de verslagen van de vorige twee Ledenvergaderingen behandelde en zijn Jaarverslag 2015 – 2016, met als titel ‘met Plezier en Zelfvertrouwen’, presenteerde. Het was zijn laatste kunstje als secretaris van DZC en alle drie verslagen kregen een akkoord in de vorm van een applaus.
 
Het was tijd voor actie en er was voor de leden een mooie interactieve carrousel opgezet. Er kon informatie worden opgehaald bij Cock Oudijk en Hans Siebes over de nieuwe accommodatie, er konden ideeën worden gespuugd bij Jeroen Sanders over het 50-jarig bestaan van DZC in 2018 en er kon worden ingesproken bij Jelle van Rinsum om een bijdrage te leveren aan het Beleidsplan 2016 – 2020. Het waren drie sessies van 20 minuten, waarin de leden betrokken werden bij een drietal belangrijke zaken die lopen bij de club.
 
Cock Oudijk nam daarna met de leden (zo’n vijftig in getal) de financiën door van de vereniging. Het was een prima jaar dat met zwarte cijfers werd afgesloten. De boekhouding was, naast een externe accountant, gecheckt door de kascontrolecommissie bestaande Marion Onstenk en Gerben van Hardeveld. Op basis van een positieve uitkomst werd de penningmeester decharge verleend dat met een applaus werd beloond.
 
De avond liep ten einde, maar het slotstuk moest nog komen. Jan Minkhorst zette eerst een paar bestuursleden in de spotlights: Jelle van Rinsum, een aanstormend bestuurlijk talent die begin januari helaas voor een half jaar naar Zweden vertrekt, en Marieke van Erkelens, de enige vrouw in het bestuur, maar die juist vanuit die positie van grote toegevoegde waarde is; zij was aftredend, maar herkiesbaar en dat werd met applaus gehonoreerd. Jan sloot af met een mooi woord van dank aan ondergetekende, ook aftredend, maar niet herkiesbaar. Ondanks dat, ook applaus.
 
De apotheose was de benoeming van zes Leden van Verdienste. Jan Minkhorst gaf aan dat het bestuur begin dit jaar zich al bezig heeft gehouden met deze zes benoemingen en dat het de eerste fase is van het nog meer benoemen van dit soort kanjers in de club. Vervolgens werd er na een anonieme annonce, die een korte schets gaf van de activiteiten van de zes, de naam gescandeerd van de nieuwe Leden van Verdienste, te weten: Fernando Aaldering, Anne de Boer, Henk Bolk, Bart Bouwmeester, Gerrit van Dongen en Jeroen Sanders. De beloning was eeuwige roem, een groot applaus, een mooie lazen standaard met inscriptie en een prachtig bos bloemen. Chapeau mannen !!
 
Het was weer een bijzondere avond bij DZC, het was tijd voor een drankje en de nabeschouwing.
 
Met hartelijke groet,
ex secretaris en aankomend verslaggever bij DZC’68,

Egenius Lodewijks