DZC '68NieuwsOverige nieuwsAlgemene Ledenvergadering – Voetbal is Feest

Algemene Ledenvergadering – Voetbal is Feest

Dinsdagavond 21 november stond er weer een Algemene Ledenvergadering op het programma. Een vergadering waarin het bestuur van DZC'68 verantwoording aflegt over alle zaken die het afgelopen seizoen zijn gepasseerd. 


Jan Minkhorst, voorzitter van DZC'68, trapte om 19.40 uur de vergadering af met het vertonen van de nieuwe introductiefilm van DZC, gemaakt door Noud van de Louw. Een film die laat zien waar DZC voor staat: aandacht voor jong en oud, aandacht voor maatschappelijke problematieken, maar ook voor veel voetbalplezier en gezelligheid. Dat kan nog verder worden uitgediept, want Jan gaf aan dat er zo'n kleine € 100.000,-- aan subsidie is toegekend aan DZC om de 'open club' verder uit te bouwen – met veel dank aan de inzet van Max Riekel hiervoor.

Als secretaris nam Marieke van Erkelens vervolgens de verslagen door van de vorige twee ledenvergaderingen en presenteerde ze het Jaarverslag 2017 – 2018. Een prachtig vormgegeven boekwerkje waaraan alle geledingen in de top van de organisatie een steentje hadden bijgedragen. Boven Marieke's voorwoord stond 'Voetbal is Feest', en dat is in dit mooie en uitgebreide verslag zeker terug te vinden.

Een prominent onderdeel van het Jaarverslag is een bijdrage van de Jubileumcommissie. En ook in de vergadering was daar ruimte voor gemaakt. Kartrekkers Dick Schakel en Jeroen Sanders waren beide aanwezig en Jeroen liet de aanwezigen zien wat de oorspronkelijke ideeën waren voor het Jubileumjaar. Aan de hand daarvan liet hij zien wat gerealiseerd was en wat niet en die balans was zeker positief. Daarnaast gaf hij nog aan dat er ook een tiental activiteiten waren georganiseerd die vooraf niet waren genoemd. Ergo, het was een schitterend en zeer grondig georganiseerd feestjaar en het 'chapeau' daarvoor werd met een dinerbon voor Dick en Jeroen benadrukt.

Tijd voor het cijferwerk en daarvoor nam Cock Oudijk, de penningmeester, het woord. Als eerste legde hij verantwoording af over de financiën van de Sport Vereniging, die momenteel werkt met een begroting van zo'n € 600.000,--. Cock gaf aan dat er regelmatig moest worden bijgestuurd, maar dat hij zwarte cijfers kon overleggen. Met name het clubhuis, Support68 (sponsoring) en de Financiële Commissie (contributie) draaien als een tierelier en genereerden geweldige resultaten. De Kascontrolecommissie, bestaande uit Henk Bolk en Gerrit van Dongen, vond dat Cock al deze zaken prima had bestierd en vervolgens werd Cock 'decharge' verleend. Vervolgens werd er stil gestaan bij de cijfers van de Stichting die de nieuwe accommodatie onder z'n hoede heeft. Ook dat zag er prima uit, al gaf Gerben van Hardeveld als voorzitter van de Stichting wel aan dat het verstandig is ook naar de toekomst te kijken. DZC heeft met de huidige accommodatie een prachtige nieuwe jas aangemeten gekregen, maar die moet als het iets minder gaat met de club ook nog goed passen.

En dan is er het afgelopen jaar ook nog een tevredenheidsonderzoek geweest bij DZC, met als projectleider Roberto Alvarez. Bij afwezigheid van Roberto presenteerde Jan Minkhorst de uitkomsten en het vervolg daarop. Bij de start meldde Jan dat het aantal respondenten tegenviel – 126. 'Overall' werd bij de leden tevredenheid geconstateerd, vooral over het veilige en prettige sportklimaat; ook de sponsoren toonden hun tevredenheid over DZC. Daarnaast bood het resultaat voldoende aanknopingspunten om concreet mee aan de slag te gaan. Zo zal er meer bekendheid worden gegeven aan het bestaan van de twee Vertrouwenscontactpersonen bij DZC en gaat er worden gewerkt aan een beter evenwicht tussen de aangeboden faciliteiten bij de Prestatiesport en de Breedtesport.

De vergadering werd afgesloten met aandacht voor de organisatie en het bestuur van de club. Jan Minkhorst gaf aan dat er momenteel wordt gewerkt met een klein bestuur – drie personen – en dat een aantal werkzaamheden goed kan worden uitbesteed aan personen en werkgroepen. Daarnaast wordt er natuurlijk veel uitbesteed aan de drie betaalde managers, zijnde bij de Prestatiesport, de Breedtesport en de Accommodatie, dit volgens vastgestelde Jaarplannen. Dat geeft het bestuur de ruimte om zich alleen met de grote lijnen bezig te houden. Vervolgens kondigde Jan zijn afscheid aan en de komst van een nieuw bestuurslid: Peter Terbeek. Als alles volgens plan verloopt wordt Peter in mei 2019 voorzitter van de club en tot die tijd blijft Jan voorzitter en mentor van Peter. Ook Cock Oudijk neemt afscheid – dit uiterlijk november 2019, maar als het kan eerder. Marieke van Erkelens heeft volgens de bestuurlijke cyclus van drie jaar nog één jaar te gaan. De vergadering kon met dit alles met applaus instemmen.

Zo kwam er om 21.25 uur een einde aan een prettige, informatieve en effectieve vergadering. Met zo'n bestuur, met zulke managers, met zulke coördinatoren en zo'n grote groep van fijne en trouwe vrijwilligers kan worden bevestigd: Voetbal is Feest !!