DZC '68NieuwsOverige nieuwsNieuws vanuit de scheidsrechters commissie

Nieuws vanuit de scheidsrechters commissie

Het maandelijkse nieuws vanuit onze scheidsrechters commissie
Spelregelwijzigingen seizoen 2021 - 2022

Op woensdag 25 augustus 2021 heeft de 1e activiteit van de scheidsrechterscommissie in het bijzijn van onze buurtclubs V.V. Viod, Concordia Wehl en V.V. Doetinchem – totaal 24 deelnemers - plaatsgevonden. Deze avond stond in het licht van de spelregelwijzigingen voor het seizoen 2021 – 2022 en voor een verkennend gesprek op het gebied van de problematiek van de scheidsrechtersaanstellingen waar de aanwezige verenigingen tegenaan lopen bij hun thuiswedstrijden.
Raymond Edelbroek nam de spelregelwijzigingen op deskundige wijze voor zijn rekening en Ab Brussen nam het stokje vervolgens over om de problematiek waar alle aanwezige verenigingen mee te maken hebben te bespreken en te inventariseren.
Met huiswerk en een tevreden gevoel werd de avond afgesloten om binnenkort weer samen te komen. Een datum daarvoor moet nog worden vastgesteld.
In aanvulling op bovenstaande is er dan ook een mailing de deur uit gegaan naar onze eigen scheidsrechters met het verzoek te reageren of je wel/niet bereidt bent om mee te werken aan een scheidsrechters uitwisseling met bovengenoemde buurtclubs. Wordt vervolgd.

Avond voor de assistent scheidsrechter

Op woensdag 1 september 2021 stond de avond voor de assistent scheidsrechter op het programma in de “Delade Business Lounge” van DZC’68.
Onder deskundige leiding van Bart Bouwmeester hebben 12 geïnteresseerden aan de hand van een PowerPoint presentatie de aandachtspunten besproken en behandeld.

Cursussen.

De Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken is weer begonnen met het voorbereiden en inventariseren van de cursussen die – zoals inmiddels bekend mag zijn – gehouden gaan worden in het clubgebouw van de SDO aan de Bezelhorst in Doetinchem. Dit najaar gaan we de nog niet afgeronde cursussen voltooien.

Planning en start voor de cursus Verenigingsscheidsrechter en de cursus SO3 staat gepland voor januari 2022.
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, dan kunt u dit laten weten via de mail: ab@covsdoetinchem.nl

Onderstaand informatie over de genoemde cursussen. 

Opleiding verenigingsscheidsrechter:

De opleiding verenigingsscheidsrechter bestaat uit een mix van (avond)bijeenkomsten met praktijkoefeningen op locatie en het fluiten van (oefen)wedstrijden bij je eigen club. Tijdens de bijeenkomsten leren je meer over de spelregels, samenwerken met assistent-scheidsrechters, de 11 competenties (die in alle scheidsrechtersopleidingen terugkomen), positie kiezen en volgen, spelhervattingen en disciplinaire straffen. Daarnaast komt het interpreteren van spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechter aan de orde. Tijdens het ervaringsdeel (wedstrijden leiden binnen de eigen vereniging) gaat de cursist in de werkelijke context zijn wedstrijden leiden. Zo brengt de cursist de theorie direct in praktijk en ontwikkelt hij of zij de verschillende competenties. De praktijkbegeleider is aanwezig tijdens deze oefenwedstrijden.  

Opleiding SOIII:

De opleiding SOIII (fluiten voor de KNVB) bestaat uit 4 theorieavonden. Tijdens de SOIII opleiding krijg je vanuit de afdeling scheidsrechterszaken praktijkbegeleiders toegewezen. Bij de SO III opleiding ligt de nadruk op wat het betekent om KNVB official te zijn.  Daarnaast krijg je als KNVB official te maken met prestatief voetbal (aanstellingen A-categorie). Daarom staan onderwerpen als gedrag, houding en persoonlijkheid centraal tijdens de cursus, naast het technische aspect van het fluiten. De praktijkervaring speelt hier een grote rol; we streven naar 4 praktijkmomenten met een KNVB praktijkbegeleider. Aan de hand van deze praktijkervaring wordt gekeken op welk niveau de scheidsrechter kan instromen bij de KNVB. Om daarvoor in aanmerking te komen dien je aan onderstaande criteria te kunnen voldoen (mede samengesteld met afdeling Scheidsrechterszaken). 

 • Minimaal 14 jaar oud;
 • Een afgeronde BOS opleiding (gehaald tussen 2012 en 2014) of diploma Verenigingsscheidsrechter positief advies docent. -       Gemiddeld 3 keer per maand beschikbaar zijn om wedstrijden te fluiten voor de KNVB;
 • Bereid zijn om in een straal van ongeveer 25 kilometer rondom je woonplaats wedstrijden te fluiten;
 • Heeft een geldige VOG (Verklaring omtrent Gedrag), die wordt door de KNVB kosteloos aangevraagd zodra de indeling  bekend is;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 Voor meer informatie kunt de volgende link gebruiken naar de KNVB Assist pagina
 https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/opleidingenG-voetbal

Op zaterdag 04 september jongstleden is bij DZC’68 de competitie voor G-voetbal van start gegaan. Onder het toeziend oog van een mooie schare supporters en andere geïnteresseerden werd de aftrap verricht door onze voorzitter Peter Terbeek en stond de 1e competitiewedstrijd onder deskundige leiding van niemand minder dan onze “eigen” Jeroen Sanders.

Het werd een mooi spektakel. De ruststand was 2 -1, maar het venijn zat hem in de slotminuten. Na een 3 – 4 achterstand wist ons G-team alsnog de 4 – 4 tot stand te brengen en als kers op de taart werd er uit een mooie aanval via een kopbal gescoord waardoor de einduitslag 5 -4 werd in het voordeel van onze mannen en vrouwen. Het was een genot om naar te kijken. Spektakel en veel doelpunten.

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden.
G-voetbal is net als al het andere voetbal, maar dan waar nodig aangepast aan voetballers met een beperking. G-voetbal wordt recreatief gespeeld. Altijd is het uitgangspunt zoveel mogelijk de spelregels van “het gewone voetbal” te hanteren.

Een aantal spelregels is anders. Zo kan een speler niet buitenspel staan en mag er onbeperkt worden gewisseld. Máár; hands is ook in het G-voetbal hands, er zijn thuis en uitwedstrijden en net als in alle andere competities speelt iedereen om te winnen. En om plezier te hebben natuurlijk!

Het wordt gespeeld op een half veld, met pupillendoelen van 2 bij 5 meter. De wedstrijden duren 2 x 25 minuten, met een rust van 10 minuten. Een team wordt gevormd door zeven of acht in plaats van elf spelers. G-voetbal is niet alleen voor jongens en mannen, maar ook voor meisjes en vrouwen.

Uitzonderingen op spelregels

De KNVB hanteert het motto: normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. Bij competitiewedstrijden in het G-voetbal is daarom het uitgangspunt zoveel mogelijk de spelregels van de KNVB te hanteren.

Belangrijkste uitzonderingen – het “speciale” dus – op de bestaande regels zijn: 

 • De buitenspelregel wordt niet toegepast;
 • Inwerpen mag worden vervangen door inrollen;
 • Wisselen bij de middenlijn. Onbeperkt wisselen;
 • Voor een spelerswisseling wordt het spel niet stilgelegd;
 • Lopende spelers die voor dat lopen gebruikmaken van hulpmiddelen, kunnen aan wedstrijden deelnemen zolang zij bij het spelen of trachten te spelen van de bal die hulpmiddelen niet gebruiken;
 • Een vrije schop wordt altijd direct genomen. Indirecte vrije trappen komen niet voor.

Wist je dat:

 • De G-categorie staat voor een groep van voetballers die net even meer aandacht nodig heeft en dingen niet iets duidelijk en eenvoudiger uitgelegd moeten krijgen.
 • Voordat de G-categorie er was, liep de indeling van de voetbalcategorieën tot en met F. De F-jes waren de jongste groep. Toen een nieuwe categorie moest worden benoemd, gebeurde dit automatisch met de G. Die G heeft van oorsprong dus niets met gehandicapten te maken.
 • De KNVB Academie helpt themabijeenkomsten en cursussen te organiseren voor trainers, leiders en scheidsrechters die te maken krijgen met G-voetbal. Te denken valt aan de cursus G-voetbaltrainer en een applicatieavond door scheidsrechters of spelbegeleiders.
 • DZC’68 betaald een vergoeding voor het fluiten/leiden van een wedstrijd voor G-teams van volwassenen. 

Scheidsrechterszaken

Wie als scheidsrechter een G-voetbalwedstrijd leidt, gaat op een andere manier om met de spelregels dan tijdens reguliere duels. Tijdens een competitie of toernooi voor G-voetballers is de kans groot dat spelers met een lichamelijke beperking met en tegen spelers met een verstandelijke beperking spelen.
Dit alles vereist een bijzondere instelling van de arbiter.

Soepelheid scheidsrechter

Is er sprake van een opzettelijke overtreding? Bij de beantwoording van die vraag moet de scheidsrechter de terreinomstandigheden en de beperking van een speler laten meewegen in zijn oordeel. Houd in de gaten in welke mate een speler zijn ledematen onder controle heeft. Dat is vooral van belang bij de beoordeling van handspel, ruw of gevaarlijk aanvallen en gevaarlijk spel.

Al met al draait het om een zekere soepelheid ten opzichte van de speler die de “overtreding” maakt. Vanzelfsprekend heeft deze soepelheid haar grens. Niemand mag tegenstander of medespelers met opzet pijn toebrengen!

Voorkom wangedrag

Is er sprake van wangedrag? Bij de beoordeling daarvan hoort de scheidsrechter rekening te houden met de aard en de mate van de beperking waarmee spelers te maken hebben. Soms kan al in een vroeg stadium het vermoeden ontstaan dat een speler zich gaat schuldig maken aan wangedrag. Dat kan worden voorkomen door hem tijdig en in overleg met zijn teamleider te wisselen. Een tijdstraf of een eventuele zwaardere sanctie kan dan achterwege blijven.

Voor iedereen is een veilig sportklimaat gewenst zodat de voetbalsport op een plezierige manier kan worden beleefd.
 
Onderstaand nog enige omgangstips die van belang zijn, bij het fluiten/leiden van G-voetbal:

 • Structuur is heel belangrijk. Probeer het leven voorspelbaar te maken. Leg precies uit hoe, wat, wanneer en waarom iets gebeurt. Zo weet deze persoon precies waar hij aan toe is.
 • Gebruik korte en duidelijke taal. Spreek de persoon bij zijn naam aan.
 • Regelmatig belonen, veel waardering en begrip.

Op zaterdag 02 oktober 2021 wordt de volgende thuiswedstrijd gespeeld door ons G-team.

Ben je geïnteresseerd in het leiden/fluiten van voetbal voor G-teams, kom dan kijken op 2 oktober 2021, zodat je een indruk kunt krijgen van het G-voetbal en hoe het wordt beleefd.

Inmiddels heeft de scheidsrechterscommissie een mailing de deur uit gedaan met onderstaande vragen:

 • Wie (van onze scheidsrechters) heeft er affiniteit met deze categorie en vind het leuk om een wedstrijd van deze categorie te fluiten/leiden?
 • Vanuit DZC’68 vindt er een vergoeding plaats voor het fluiten van een G-wedstrijd van volwassen.
 • De KNVB organiseert themabijeenkomsten voor scheidsrechters over het leiden van een G-wedstrijd.
 • Ben je als scheidsrechter hierin geïnteresseerd, laat ons dit dan ook even weten?

Graag uiterlijk maandag 04 oktober 2021 jullie reactie, naar scheidsrechtercoordinator@dzc68.nl, onder vermelding van naam, wel of niet beschikbaar en of je geïnteresseerd bent in een themabijeenkomst voor scheidsrechters.

Namens de scheidsrechterscommissie,

 

Hans van der Sterren

Scheidsrechterscoördinator DZC’68