DZC '68Organisatie › Vertrouwens contactpersonen

Vertrouwenscontactpersonen

Medio 2015 zijn Charlotte de Jong en Jos Schleedoorn benoemd tot vertrouwenscontactpersoon bij DZC’68. De functie van vertrouwenscontactpersoon is nieuw bij DZC en past in het plaatje van een veilig, sportief en verbindend sportklimaat.

Met Charlotte de Jong en Jos Schleedoorn heeft DZC een voor de club bekend en een minder bekend gezicht aangetrokken als vertrouwenscontactpersoon. Jos is al jaren een bekende DZC-er. Hij heeft al een aantal functies bekleed en zijn zoon Bram speelt in één van de seniorenelftallen. In het dagelijks leven is Jos directeur van De Toekomst in Ede, een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking van 12 tot 20 jaar. Charlotte is minder bekend. Ze heeft twee zonen, David (14) en Mick (12), die spelen in de jeugd. Charlotte werkt bij ZoZijn – Op Pad en is daar persoonlijk begeleider van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Charlotte en Jos gaan in het kader van hun benoeming eerst nog een cursus volgen bij het NOC*NSF op Papendal en starten hun activiteiten in het nieuwe seizoen. De hoofdtaken van de vertrouwenscontactpersoon bestaan uit: het opvangen en begeleiden van de betrokkene, het voorlichting geven over de functie van de vertrouwenscontactpersoon én over vormen van ongewenst gedrag, en het geven van beleidsadvies aan het bestuur.

Met deze benoeming is een nieuwe stap gezet in het completeren van een organisatie die, naast het regelen van allerlei voetbalzaken en het creëren van een veilig, positief en verbindend sportklimaat, nu ook de mogelijkheid biedt om op een vertrouwelijke manier te praten met een iemand over zaken als ongewenst gedrag en onveiligheid.

Charlotte en Jos zijn te bereiken via vcp-charlotte@dzc68.nl of vcp-jos@dzc68.nl. Verder is Charlotte te bereiken via 06 – 55 9009 55 en is Jos iedere donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur beschikbaar bij DZC.
Jos Schleedoorn