DZC '68NieuwsOverige nieuwsContributie inning 2e kwartaal 2020

Contributie inning 2e kwartaal 2020

Zie het onderstaand schrijven van onze penningmeester.
Beste leden van DZC ’68,

Allereerst hopen we dat het met u, uw naasten en iedereen in uw omgeving goed gaat.

Het kabinet heeft dinsdagavond 31 maart 2020 besloten en bekendgemaakt dat samenkomsten tot 01 juni 2020 verboden blijven. Dit allemaal om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook de sport valt onder deze maatregel; in ieder geval tot en met dinsdag 28 april  2020.

Berichten van de (lokale) overheid over het uitstellen (afstellen) van financiële verplichtingen zijn nog niet vastgesteld. Door het bestuur is besloten de inning van de contributie over het 2e kwartaal 2020 ongewijzigd door te laten gaan. Dit is noodzakelijk omdat de vaste lasten voor zowel de vereniging als de stichting (wellicht uitgesteld) toch uiteindelijk betaald moeten worden.

Daarnaast is het zo dat juridisch gezien alleen de Algemene Leden Vergadering van onze vereniging anders kan bepalen.

Natuurlijk zal het bestuur in november 2020 verantwoording afleggen aan de Algemene Leden Vergadering over het in deze (financieel) gevoerde beleid.

De incasso zal op vrijdag 03 april 2020 door de bank worden verwerkt. De vorige week verstuurde nota’s over het 2e kwartaal 2020 kunnen, voor zover dit nog niet gebeurd, alsnog worden betaald. Degenen die de nota hebben vernietigd zonder te hebben betaald krijgen deze nota in april nogmaals in de mail aangeboden.

Verder is het bestuur in afwachting van de besluitvorming, die de KNVB over het voetbal in het huidige seizoen zal nemen.

Zodra hierover meer bekend is zal het bestuur u weer via een update op de DZC site op de hoogte brengen.

Wij hopen op jullie begrip in deze!

Namens het bestuur van DZC'68,

Cock Oudijk
Penningmeester